.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
در پی ضرب‌و جرح عکاسان در تالاب سرخ‌رود ؛
آقای رئیس جمهور، مسئولیت قانونی ضرب و شتم خبرنگاران با کیست؟
شمال نیوز: وقتی حیات انسان و خبرنگاران، این گونه مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و شکار انسان و خبرنگاران، این گونه آسان و بی قید و بند انجام می گردد، چرا و چگونه باید و می توان به حیات و محافظت از پرندگان حیات وحش و تالاب های بین المللی و منطقه ای، از این پس، دل خوش کرد؟

محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری: جمعی از خبرنگاران مجاز رسانه ها و خبرگزاری های مازندران و ایران در راستای تکلیف حرفه ای خویش و با رعایت کامل موازین قانونی و صنفی و همراه داشتن کارت خبرنگاری از دستگاه ها و خبرگزاری های متبوعه خود، به منظور بازدید از تالاب بین المللی سرخرود مازندران و تهیه عکس و تصویر مستند از پرندگان مهاجر، در روز چهارشنبه مورخ 27/10/1391 بدانجا عزیمت نموده و در کمال تعجب و ناباوری، به ناگهان دیدند؛ به جای محافظت از محیط زیست و حیات پرندگان- انسان ها و خبرنگاران، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و می توان، به وضوح، شکار انسان و خبرنگاران را در سرخرود یافت! (1)

بنا به اظهار خبرنگار خبرگزاری فارس، با وجود آنکه وی و سایر خبرنگاران در حال ترک محل بودند، به ناگاه مورد تعرض و ضرب و شتم محیط بانان و نزدیک به 20 نفر از اهالی محلی و دارای سلاح و وسایل سرد قرار گرفتند و ضمن مصدوم ساختنِ غیر قانونی آنها، لوازم و وسایل عکاسی آنها نیز به شدت آسیب دیده است(2).

 خبرنگاران مزبور که به خبرگزاری های مهر، جام جم آنلاین، ایرنا و فارس و مازندنومه تعلق داشتند، تعرض و تهاجم محیط بانان مستقر در سرخرود و دیگر اهالی آنجا را،تاسفی غیر قابل توجیه بر پایان آتی حیات وحش و تالاب بین المللی سرخرود یافته که با عدول از موازین حقوقی و قانونی و نقض آشکار نظامات حقوق بشری و رسانه ای،این چنین موجبات تاثر رسانه ها، خبرنگاران و مردم را فراهم آورده اند.

http://www.shomalnews.com/photo/135848199318642375.jpg

مصطفی کاظمی،عکاس مازندنومه و فارس


مراجع ذیربط قانونی مسئول نسبت به حفظ محیط زیست سرخرود، محیط بانانِ ناقض قانون و اهالی مهاجم و همراه آنها در ارتکاب به بزه های تاسف بار موصوف، نه تنها باید به مردم و رسانه ها و خبرنگاران محترم پاسخگو بوده، بلکه در مسئولیت قانونی سازمان محیط زیست و محیط بانی منطقه و استان و در نتیجه، مسئولیت قانونی سازمان های مبتوعه و کشوری آنها و ریاست جمهور به عنوان سیادت و ریاست عالیه نسبت به آن مراجع و نیز از حیث مسئولیت قانونی وی بعنوان مجری قانون اساسی و صیانت از حقوق مردم و شهروندان تردیدی نیست.

صرف نظر از وصف کیفری اقدامات محیط بانان و مردان مهاجم به خبرنگاران مصدوم و خون آلود سفر کرده به سرخرود از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی و غیر قانونی به آنها، در مسئولیت قانونی آنها از حیث عدم رعایت نظامات دولتی و قانونی و نقض آشکار آنها از سوی آنان نیز نباید تردید نمود؟

 به علاوه، تلاش غیرقانونی و بلاوجه آنها برای اخذ قهری امضا و اقرار خبرنگاران مصدوم از حیث جلب انصراف آتی آنها نسبت به شکایتِ قابل طرح و پیش بینی از سوی آنان نسبت به عملکرد غیرقانونی آنها، همراه با مساعی خلاف قانون آنان برای منتسب ساختنِ غیرواقع مرگ چند قوی نگون بختِ مضبوظ نزد آنها به حضور و اقدام حرفه ای آنها و نیز صحنه سازی های تاسف بار و غیر قانونی در این باره، خود از دیگر مبانی مسوولیت های غیر قانونی آنها بوده که از موجبات تشدید توامانِ مجازات آنها از حیث حقوقی و قانونی نیز محسوب می گردد.

به راستی، اساساً- این سئوال مطرح است مبنای جذب و استخدام محیط بانانِ فاقد صلاحیت علمی و اخلاقی و حرفه ای و عدم هرگونه شناخت و اطلاع آنها نسبت به موازین قانونی و نظامات دولتی چه بوده و با کدامین هدف انجام شده است؟

مسئولیت قانونی و حقوقی تعرض به خبرنگاران و نقض قوانین و ایجاد حاشیه های تاسف بار دیگر و مکرر نسبت به رسانه ها و این صنف خدوم چگونه باید ارزیابی و توجیه گردد؟

چرا و با چه هدفی نسبت به ضرب و شتم عکاسان وخبرنگاران معرفی شده از سوی آنها با ارائه کارت خبرنگاری و طی تشریفات قانونی مربوطه، این چنین برخورد شده است؟

مسئولیت مرگ نامعلوم چند قوی مورد صحنه سازی مهاجمان در حمله به خبرنگاران با کیست و چگونه باید بدان و مراجع ذیربط پاسخگو بود؟ چرا و با چه هدفی، مرگ قبلی قوی های موجود نزد محیط بانان برابر قانون به مراجع مربوطه تا قبل از تعرض به خبرنگاران گزارش نشده است؟

 

http://www.shomalnews.com/photo/135848199362796430.jpg
یکی از قوهای مرده که ضاربان بعد از ضرب وشتم خبرنگاران از پستو درآوردند


چرا در کشورهای پیشرفته و دارای حیات وحش غنی یا حتی در آفریقا، خبرنگاران مورد احترام و ستایش بی پایان در تهیه عکس و خبر و آگاه سازی مردم و جهان قرار گرفته و برنامه های تهیه و تولید شده حاصل از آن مانند " شگفتی های حیات وحش و حیات حیوانات و طبیعیت"، همواره پُر بیننده ترین مخاطبان خویش را داشته، اما در ایران، به جای شکار لحظه های حیات وحش و تصویر برداری از طبیعت- خبرنگارانِ رنج آشنای عرصه خبر، فرهنگ و طبیعت- دگر بار، مورد بی مهری قرار گرفته و خود نیز شکار ناقضینِ قانون و صید شکاربانان شده اند؟!

 وقتی حیات انسان و خبرنگاران، این گونه مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و شکار انسان و خبرنگاران، این گونه آسان و بی قید و بند انجام می گردد، چرا و چگونه باید و می توان به حیات و محافظت از پرندگان حیات وحش و تالاب های بین المللی و منطقه ای، از این پس، دل خوش کرد؟

گرچه، اقدام اولیه فرماندار و بخشدار و دادستان محترم محمود آباد در وعده شفاهی احضار ریاست محیط زیست شهرستان و تعقیب مراتب، در پی مراجعه خبرنگاران مصدوم به دادستانی قابل تقدیر بوده، (3) اما ضرورت دارد؛ نظر به اهمیت موضوع و لزوم پیگیری قانونی، سریع و همه جانبه مراتب- نسبت به تعقیب جزائی و قانونی محیط بانان و دیگر مهاجمان به خبرنگاران در آن مراجع و دیگر مراجع قانونی ذیربط تسریعاً، اقدام لازم معمول و گزارش مستند و مقرون به واقعِ مراتب نیز به رسانه ها و مردم، بطور مستمر منعکس شود.

 عدول پزشکی قانونی استان مازندران نیز از پذیرش اولیه مصدومین مزبور، با وجود مشاهده جراحات و صدمات مشهود بر سر و صورت خبرنگاران و عدم توجه به امکانِ از بین رفتن آثار و جراحات وارده و احاله آنها به پزشکی قانونی محمود آباد در آخرین روز هفته جاری(پنج شنبه) نیز تاسف بار بوده و مستوجب مسئولیت می باشد.

تلاش موهِن و غیرقانونی کانون محیط بانی در اعلان گزارش غیرواقع و مسئولیت زای مطروحه و منتشره علیه خبرنگاران و سعی در وارونه جلوه دادنِ واقعیات موصوف، جای تاسف دیگری داشته و نشان از مسئولیت محتوم قانونی آن مرجع به مانند مهاجمین مزبور در این رابطه دارد که در تعقیب قانونی و حقوقی مراتب، یقیناً محل توجه وکلای خبرنگاران مصدوم و مراجع قانونی ذیربط نیز قرار خواهد گرفت (4).


http://www.shomalnews.com/photo/135848199384192339.jpg
عکس 1:مرد مهاجم و آغازکننده ماجرا(نفر وسط)


http://www.shomalnews.com/photo/135848199322538329.jpg
عکس 2:مرد مهاجم و آغازکننده ماجرا(در حال درگیری) در همین رابطه، محمدعلی الله قلی عضو هیات مدیره کانون محیط بان (NGO) که بدون ارائه هرگونه دلیلِ مُثبت سمت خویش، خود را مسئول تیم حفاظت از قو های مهاجر سرخرود معرفی کرده است؛ ضمن ارسال پیام و کامنت مسئولیت زای خویش بر خبر منتشره در سایت شمال نیوز، با تکذیب غیرواقع مراتب مزبور و بی ارزش جلوه دادنِ اقدام خبرنگاران محترم و تلاش بلاوجه جهت توجیه وضعیت تاسف بار، غیرقانونی و مسولیت زای مذکور، با طرح گزارش خلاف واقع و غیر مستند و نیز سعی در منتسب ساختنِ غیر واقع مرگ قوهای مزبور به خبرنگاران مصدوم و مورد تعرض از سوی محیط بانان و مردم محلی- در اظهار نظر خویش دچار تعارضات و تناقضات غیر قابل انکاری گشته که خود، بر مسئولیت محتوم قانونی وی و همراهان نامبرده خواهد افزود.

نامبرده، گویی هم در مقام مدعی العموم و هم در مقام قاضی شارع، بدون هرگونه صلاحیت علمی، قضائی و قانونی مقتضی، ضمن محکوم و بی ارزش جلوه نمودن حضور عکاسان و خبرنگاران مزبور و تلاش برای وارونه و غیر واقع جلوه دادنِ تعارض و تهاجم غیر قانونی به عمل آمده نسبت به خبرنگاران محترم رسانه ها و نیز انکار و کتمان هدفمندِ حضور و اقدام غیر قانونی محیط بانان متعرض به خبرنگاران، در مقام استنتاج غیرحقوقی دیدگاه خویش برآمده و حتی، آنها را تهدید به شکایت می نماید!

به واقع، اگر خبرنگاران مزبور موجب مرگ غیر واقع قوهای مورد ادعای وی و محیط بانان شده اند، پس، چرا تهدید به شکایت؟! بلکه- تعقیب قانونی آنها، از الزامات و تکالیف قانونی آنهاست و مسامحه و اهمال آنها در این رابطه، خود فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و در نتیجه، علم و عمد محیط بانان و عضو هیات مدیره کانون محیط بانان سرخرود در این رابطه، به ترتیب مزبور، از حیث حقوقی؛ بیانگر اظهارات و ادعاهای نادرست و غیر واقع وی و آنها و شتابزدگی مشهود در اعلام نظرغیر کارشناسی و برخلاف واقع وی داشته که خود، مستوجب مسئولیت قانونی آنها نیز خواهد بود.(5)

 ضمن تکذیب اظهارات و گزارش بی اساس و خلاف واقع نامبرده و تاکید بر مسئولیت قانونی وی و همراهان این عضو هیات مدیره کانون محیط بانان- ضرب و شتم عالمانه و عامدانه تعدادی خبرنگار مجاز و فعالان عرصه رسانه و خبر و نقضِ آشکار و غیر قابل انکار حریم قانونی و حرفه ای آنها و تعرض به حقوق شهروندی، حرفه ای و قانونی آنان، به ترتیب یاد شده فاقد هرگونه توجیه حقوقی و قانونی بوده و علاوه بر مسئولیت قانونی و جزائی عوامل رسمی و محلی مربوطه- استمرارِفعالیت محیط بانی و فعالان مزبور با توسل به روش های موصوف فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی بوده و از منظر مردم، افکار عمومی و رسانه ها نیز مطرود و محکوم به بطلان است.

بدیهی است عوامل محیط بانی و مردم محلی متعرض به خبرنگاران باید ضمن پذیرش مسئولیت محتوم جزائی و قانونی خویش و تحمل مجازات های قانونی مقرر، در مقام جبران خسارات مادی و معنوی وارده به این خبرنگاران محترم نیز برآمده و از هیجان و تنش به وجود آمده در طبیعت و در بین مردم و رسانه ها، از طبیعت، مردم، رسانه ها و خبرنگاران محترم و خبرگزاری های متبوعه آنها نیز رسماً عذرخواهی نمایند.

 خبرنگاران مزبور نیز حق قانونی خویش را در تعقیب رسمی و قانونی مراتب در مراجع قضائی و قانونی و استفاده از ظرفیت های کامل رسانه ای برای حصول به نتایج نهایی و مجازات عاملین مزبور و ناقضین به قانون و شکنندگان حریم مردم، قانون و طبیعت برای خویش محفوظ خواهند داشت.


منابع و پی نوشت ها :

1- جهنمی به نام سرخرود/ این جا انسان شکار می کنند!، 27/10/1391، سایت مازندنومه، http://www.mazandnume.com/?PNID=V14760


2- سایت شمال نیوز، خبر،  72108، 27 دي 1391 - تاوان سنگین عکاسی از طبیعت : http://www.shomalnews.com/view/72108 و http://www.siasatema.com/prtbszb8.rhbf0piuur.html و افکار نیوز، مورخ 27/10/1391


3-همان، ضرب و جرح عکاسان خبرگزاری ها در مازندران،‌ عصر ایران، کد خبر: ۲۵۲۳۳۱، مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۱ و نیز مصاحبه با برخی از خبرنگاران و مدیران سایت های مربوطه.


4-سایت شمال نیوز، همان و نیز مصاحبه با برخی از خبرنگاران و مدیران سایت های مربوطه.

5- همان.


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

نظرات خوانندگان :

علی 29 دي 1391
من خودم از اهالی محلی هستم جا داره به خاطر این رفتار ازتون عذر خواهی کنم این آقایی که به عنوان مامور محیط زیسته دو کلاس هم سواد نداره این چه می دونه محیط زیست یعنی چی این همه تحصیل کرده و دلسوز محیط زیست اینا که خودشون شکارچی هستن رو میشن مامور محیط زیست مشکل مملکت ما اینه که هیچی سر جاش نیست با این حال واقعا متاسفم
نا شناس 29 دي 1391
ضمن هم دردی با این عزیزان بایستی گفت این موضوع نیاز به برسی دقیق دارد که متاسفانه از مدیران کوتوله بر نمی اید محیط بانان و یا هر استخدامی دیگر چه در بخش خصوصی و چه دولیتی می بایستی ابتدا کلاس های برخورد صحیح را اموز ببینند و بعد وارد تشکیلاتی بشوند که با مردم سرو کار دارد.
فرماندار این شهرستان که اکنون فرماندار ساری شده است خود به دلیل نپذیرفتن یک اداره خصوصی برای استخدام فرد مورد نظرش آن بخش را بارها مورد نامه های محرمانه و زیراب زدن مسئولش قرار داد و قتی فرماندار این است از محیط بانی که شبها همین جانواران شکارش هستند برای بازار پرندگان بیچاره در فریدون کنار چه بایستی گفت . متاسفانه این مدیران ضعیف در استان مازندران ما را بیست سال به عقب انداختند.
نا شناس 29 دي 1391
تقصير خبرنگاره اونجاچكار ميكرد او نجا قانون داره
نا شناس 29 دي 1391
هر اتفاقی تو کشور می افته رئیس جمهور باید جواب بده،ماشین گرون میشه ،رئیس جمهور...ارز و سکه میره بالا،رئیس جمهور...خبرنگار کتک میخوره حالا معلوم نیست مقصر کیه ومعلوم هم نشد،رئیس جمهور...غاز همسایه دزدیده میشه،رئیس جمهور...بس کنید دیگه دیواری کوتاهتر از رئیس جمهور برای خبراتون پیدا نکردید...
نا شناس 29 دي 1391
خبرنگار محترم مگر دوربین شما حرفه ای نیست؟نمی تونید بدون نزدیک شدن به حیات وحش فیلم برداری کنید؟اگر نمی تونستی پس در مقام خبرنگار هم نباید نزدیک می شدی ؟ضمنا"هرچه قدر هم شما بخواهید مظلوم نمایی کنید چرا که خبر دست شماست .ملت عاقل تر از این حرفها می باشند .شاید فقط یک یا چند عکاس غیر حرفه ای بودید که فقط باعث مرگ یک یا دوقو گشته اید .حالا آقای رمدانی این کامنت بنده را اگر نگذارید بدانید در سایتهای دیگری گذاشته ام ومتذکر شدم که درسایت شمال نیوز هم قرار دادم .اگرحذف شد بدلیل ضعف مدیربود.یکی از شهروندان
نا شناس 30 دي 1391
آقایون وخانم ها هنوز متوجه نشدین خبر نگارهای ما بیشتر حرفشون راست نیست
نا شناس 30 دي 1391
اگه رییس جمهور در کورد افزایش قیمتها و طوفان ارز و بی مسئولیتی افراد مربوطه حواب نده پس رییس جمهور به چی جواب بده؟
نا شناس 30 دي 1391
شما تهدید هم نکنید کامنت انعکاس داده می شود ! گویا محیط زیست استان کارمندان خود را بسیج کرده تا لاپوشی کنند مرد حساب تصویر گرفتن از یک چنین مکانهایی در همه جای دنیا رایج است . چطور پرنده فروشان بدون رعایت سلسله مراتب اداره داخل می شوند آنوقت عکاس نمی تواند. خواهشان بجای این سیاه نمایی پوزش بطلبید که پسندیه تر است
نا شناس 1 بهمن 1391
اصلا این طوری نمیشه قضاوت کرد که هر کی به خودش اجازه توهین میده به نظر من اول باید جوابیه محیط زیست رو دید یا بی زحمت تحقیق کرد بعد نظر داد
زمانی- تهران 2 بهمن 1391
ضمن تقدیر و سپاس از اعلام نظر کلیه خوانندگان موافق و مخالف و احترام به دیدگاهها و نظرات همه خوانندگان محترم؛
1- شایان ذکر است تاکید بر مسئولیت قانونی رئیس جمهور از حیث مسئولیت وی بر اجرای قانون اساسی و نقش و مسئولیت وی بعنوان مجری قانون اساسی در تامین امنیت و اجرای قانون مزبور و حقوق شهروندی مردم و نیز از حیث سیادت عالیه بر سازمان محیط زیست و دوائر دولتی مربوطه است.
2- کسی منکر خدمات پیدا و پنهان و شبانه روزی محیط بانان ساعی و محترم نبوده و ضرورتی به این مهم نیز نیست. با فرض نقض قانون و تعرض به خبرنگاران از سوی چند محیط بان خاطی یا اهالی محلی- نمی توان و نباید این موضوع را به همه محیط بانان یا همه اهالی محترم سرخرود تعمیم داد و بر آن تاکید کرد.
3- نظر به تخصصی بودن حوزه محیط زیست و الزامات علمی و دانشی آن و لزوم برخورداری سازمان محیط زیست و کانون محیط بانان از استانداردهای جهانی محیط زیست وآشنایی و فراگیری آموزش های برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست(unep) و مرکز آموزش و تحقیق سازمان مزبور(UNITAR) جهت آموزش و تربیت نیروی متخصص در رشته های مرتبط با محیط زیست- ضرورت دارد محیط بانان محترم و مسئولان مربوط به محیط زیست ضمن آشنایی با آموزش و دوره های تخصصی مربوطه، مسئولیت و خدمات سازمانی و حرفه ای خویش را در مراقبت از محیط زیست و حیات وحش حیوانات با استانداردهای علمی و بین المللی هماهنگ و منطبق نمایند و از جلب و جذب نیروهای غیر حرفه ای و ناآشنا با محیط زیست و اصول و استاندارد های علمی مربوطه قویاً خودداری کنند.
3- اقدام مسئولیت زای برخی از محیط بانان و مردم محلی تاثیری بر جایگاه بومی و احترامات مردم نسبت به اهالی محترم سرخرود نداشته و ذره ای از فرهنگ مهر و راستی و طبیعت دوستی آنها و مهمان نوازی همیشگی آنها از مردم و حیات حیوانات در طبیعت نخواهد کاست.
4- بهتر است با رعایت ادب و احترام نسبت به یکدیگر و مردم و خوانندگان محترم صحبت کرد و قضاوت نمود. به باور اینجانب، مردم حق انتقاد نسبت به هم را دارند، اما حق بی احترامی نسبت به یکدیگر را ندارند. به کار بردن برخی از الفاظ موهن و منتسب نمودن ناروای اطلاع رسانی حاضر یا قضاوت های خوانندگان محترم به این و آن در شان خوانندگان محترم و مردم محترم ایران و شمال نخواهد بود.
5- هدف از نگارش و انتشار نوشتار حاضر، نه از حیث محکوم ساختن بلاوجه محیط بانان محترم یا کم رنگ نمودن نقش و خدمات آنها، بلکه از حیث آگاهی دادن به اهمیت و ضرورت حفظ حقوق شهروندی، امنیت مردم و خبرنگاران و ضرورت حفظ و مراقبت توامان از محیط زیست و حیات وحش آن در چهارچوب قانون و جلوگیری از تکرار این وقایع تاسف بار و مسئولیت زاست.
محمدعلی الله قلی 1 بهمن 1391
در ابتدا که آقایان در خبرها اظهار کرده اند در جریان عکاسی به دلایل نامعلومی مورد ضرب و جرح محیط‌ بانان و برخی افراد محلی قرار گرفتند که خود به سادگی نمایانگر غیر واقعی بودن و غرض ورزانه بودن خبر بوده است و سپس با نوشتن موهوماتی مانند لینک هائی که در زیر همین خبر نیز موجودست به هر شکلی سعی در مظلوم نمائی و وارونه جلوه دادن وقایع و همینطور زیر سوال بردن تلاشها و زحمات بدون کوچکترین چشمداشت مامورین حفاظت محیط زیست منطقه سرخرود را داشته اند.
خود ایشان بهتر ازهرکسی میدانند که درگیری بین این افراد با مردم محلی هیچ ارتباطی با مأمورین این منطقه نداشته ولی همواره با تلاشی مذبوحانه فقط تلاش در بد نام کردن مأمورین اداره محیط زیست محمود آباد را دارند که حتی در آن ساعت در آن محل حضور هم نداشته اند.
روزانه به طور متوسط ١٠٠ نفر و در دو روز آخر هر هفته بیش از ٥٠٠ نفر از این محل بازدید میکنند و هیچکس هرگز نه مورد حمله کسی قرار گرفته و نه فردی از بازدید کنندگان و عکاسان فهمیم که از سراسر ایران برای بازدید به این محدوده میایند با کسی درگیر شده است.
کم نبوده اند افرادی که اقدام به نزدیک شدن به قو ها و عکاسی از فاصله نزدیک از آنها را در زمان بازدید کرده اند اما به هیچ عنوان حتی مشابه مورد درگیری این آقایان با مردم محلی و مأمورین در این چهار سال حضور این پرندگان مهاجر اتفاق نیفتاده است .
با این وجود امسال برای جلوگیری از نزدیک شدن بیش از حد مجاز افراد به قو ها و در نتیجه پرواز ناگهانی و برخورد آنها کابل های برق فشار قوی، بنرهای اطلاع رسانی متعددی هم در اطراف این محدوده نسب شده است که آقایون محترم عکاس یا سواد خواندن نداشته اند یا برایشان گرفتن چند عکس بی ارزش ارجح تر از حفظ و حراست از این پرندگان حمایت شده بین المللی بوده است، علاوه بر تذکرات حضوری حامیان محیط زیست که کلا نادیده گرفته اند.
به هر شکل ایشان مختار هستند شکایات کنند ما هم جائی نخواهیم رفت تا زمانی که قو ها زمستان گذرانی سالیانه خود را به پایان ببرند.
مزاحمت این آقایان هم صرفا اندکی بر بار فعالیت های ما میافزاید و بس. این را نیز باید بگویم که باعث تأسف و ناامیدیست که این آقایان محترم عکاس که مدعی فرهنگ سازی و انتشار اخبار و دانستنی ها هستند بستری در رسانه ها فراهم کرده اند که عده ای معلوم الحال به هر شکلی انواع اتهامات و توهین ها را نثار مامورین شریف اداره محیط زیست محمود آباد کنند گرچه امنیت این محدوده و حضور هرساله و رو به افزایش قو ها در این چهار سال که در نوع خود در سراسر زیست گاه های تالابی ایران بی نظیر" میباشد به وضوح نمایانگر وظیفه شناسی و فعالیت مثبت مأمورین این منطقه میباشد.
شخصا بیش از این نیازی به توضیح واضحات نمیبینم ضمنا برای درک وجاهت قانونی و علمی و فرهنگی و ... گروه های مردم نهاد نیز قاعدتا وکیل مدافع ایشان راه های قانونی را باید بدانند!

محمدعلی الله قلی عضو هیات مدیره کانون محیط بان (NGO)
زمانی- تهران 3 بهمن 1391
جناب آقای محمد علی الله قلی، 1- ادب؛ بازندارنده است! بهتر است با نزاکت و احترام نسبت به خبرنگاران محترم و خوانندگان گرامی و افراد و سایت های محترم پیگیر موضوع نقض قانون و تعرض به خبرنگاران محترم برخورد کرده و از استفاده از ادبیات وهن آمیز و مغایر با ادب و اخلاق و مستوجب مسولیت قانونی قویاً خودداری فرمائید. 2- شما که با همنوعان و هموطنان خویش اینگونه و با ادبیات موهن برخورد و قضاوت می کنید چگونه مدعی عضویت در هیات مدیره کانون محیط بانان و حفاظت از حیات وحش و تالاب ها را دارید؟! بهتر است اندکی نسبت به مطالعه اصول و استانداردهای منطقه ای و بین المللی محیط زیست و توجه به جایگاه انسان و بشر در محیط زیست التفات نمائید. در همین رابطه، لااقل مطالعه منشور جهانی طبیعت، اعلامی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 28 اکتبر 1982 ، اعلامیه محیط زیست و توسعه، مورخ 14 ژوئن 1992( اعلامیه ریو) و اعلامیه 1972 استکهلم به شما، سازمان محیط زست منطقه و کشوری و نیز کانون محیط بانان توصیه و پیشنهاد می گردد. 3- برخلاف ادعای غیر واقع جنابعالی، هیچ گونه تعارضی در اظهارات خبرنگاران محترم وجود نداشته و طرح این موضوع از سوی شما، در جهت انحراف از اصل موضوع و حاشیه ساختن مراتب می باشد، گرچه، صلاحیت احراز این مهم نیز از حیث قانونی با جنابعالی یا کانون محیط بانان نبوده و برابر قانون در صلاحیت مرجع محترم قضائی است. 4- ضمن تکذیب اظهارات و گزارش بی اساس و خلاف واقع جنابعالی و تاکید بر مسئولیت قانونی شما و عوامل مربوطه- ضرب و شتم عالمانه و عامدانه تعدادی خبرنگار مجاز و فعالان عرصه رسانه و خبر و نقضِ آشکار و غیر قابل انکار حریم قانونی و حرفه ای آنها و تعرض به حقوق شهروندی، حرفه ای و قانونی آنان، به ترتیب یاد شده فاقد هرگونه توجیه حقوقی و قانونی بوده و علاوه بر مسئولیت قانونی و جزائی عوامل رسمی و محلی مربوطه- استمرارِفعالیت محیط بانی و فعالان مزبور با توسل به روشهای موصوف فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی بوده و از منظر مردم، افکار عمومی و رسانه ها نیز مطرود و محکوم به بطلان است. بدیهی است عوامل محیط بانی و مردم محلی متعرض به خبرنگاران باید ضمن پذیرش مسئولیت محتوم جزائی و قانونی خویش و تحمل مجازات های قانونی مقرر، در مقام جبران خسارات مادی و معنوی وارده به این خبرنگاران محترم نیز برآمده و از هیجان و تنش به وجود آمده در طبیعت و در بین مردم و رسانه ها، از طبیعت، مردم، رسانه ها و خبرنگاران محترم و خبرگزاری های متبوعه آنها نیز رسماً عذرخواهی نمایند. خبرنگاران مزبور نیز حق قانونی خویش را در تعقیب رسمی و قانونی مراتب در مراجع قضائی و قانونی و استفاده از ظرفیت های کامل رسانه ای برای حصول به نتایج نهایی و مجازات عاملین مزبور و ناقضین به قانون و شکنندگان حریم مردم، قانون و طبیعت برای خویش محفوظ خواهند داشت. 5- نیازی نیست شما به جائی تشریف ببرید، قانون و نظامات حقوقی از حیث مسئولیت قانونی شما و محیط بانان و افراد یاد شده قضاوت خواهد کرد. 6- چگونه است بنا به ادعای شما بیش از 500 نفر در هفته از تالاب بازدید می کنند اما مزاحمتی ندارند و صرفا حضور چند خبرنگار و عکاس رسمی رسانه ها موجب ایجاد مزاحمت برای قوها و تالاب ها می گردد؟ اساساً این سئوال مطرح می گردد دلیل وحشت محیط بانان از حضور حرفه ای چند عکاس و خبرنگار در منطقه چه بوده و چرا و با چه هدفی- چند قوی از قبل کشته یا احتمالاً شکار شده طبق گزارشات منتشره از پستوی محیط بانی به ناگهان درآمده و بطور غیر واقعف محمول به برخورد با برق فشار قوی شده است؟ اصولاً] مستند قانونی و رسمی برخورد قوهای مزبور با سیم های فشار قوی چیست و مرجع احراز آن کدامست؟ نکند؛ کانون محیط بانی، صلاحیت معاینه پزشکی و تخصصی حیوانات کشته شده را دارد! 6- بهتر است به جای حاشیه سازی و انکار غیر واقع- با توجه به دلائل و شواهد متعدد و موجود- به قانون تمکین کرده و از ایجاد مسئولیت هر چه بیشتر برای خود و محیط بانان و محیط زیست خودداری نمائید. زمانی- تهران

زمانی- تهران 5 بهمن 1391
سر دبیر محترم سایت شمال نیوز
با سلام انتظار می رفت در نهایت بی طرفی و بدون جانبداری- جوابیه ارسالی نسبت به اظهار نظر غیر واقع آقای الله قلی عضو هیات مدیره محیط بانان در این سایت منتشر می گشت؟صرفنظر از تعارض این اقدام با قوانین جاری- انعکاس نظرات و نمایش اتمام آن بر اساس نظر ارسالی نامبرده نیز فرض مزبور و نقض بی طرفی شمال نیوز را تقویت می کند که در شان شما و سایت مزبور نخواهد بود. اما عدم انعکاس از سوی شمال نیوز به منزله عدم انتشار و نقض بی طرفی مزبور در سایر رسانه ها و سایت ها نخواهد بود..؟!
لفوري 5 بهمن 1391
از قديم گفتن فضولي كردن در كار ديگران آخر و عاقبتش همين هست « همچون مي گن فشر خبرنگار انگار نوذبالله خدايند به نظر من اين خبرنگار نبوده اگر بوده راه دوستي با آنان را بلد بود حتما گردن كلفتي كرده و گفته من الم بلم ال مي كنم بل مي كنم اون بنده خدا هم حسابش را داده كف دستش « در كل كار خبر نگاري براي بعضي ها شده بردن آبروي حريم خصوصي افراد « حالا او كتك خورده احمدي نژاد چيكار كنه بايد مي آمد جلوي او بنده خدا را مي گرفت ( وگ برده بالاي دار مقصر كيه احمدي نژاد « بز لگد بزو شه صاحبره مقصر كيست احمدي نژاد ) ول كنيد اين دولت بيچاره را ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهدي نبي يان 8 بهمن 1391
اينجانب مهدي نبي‌يان مولف كتاب فنون عكسبرداري از حيات وحش سالهاست كه در اين زمينه تدريس و فعاليت مي‌كنم و در بسياري از مناطق ايران عكاسي و تصويربرداري كرده‌ام،‌اما هيچگاه با برخورد متوليان دولتي،‌آزاد و محلي روبرو نشدم... متاسفانه جامعه رسانه ما كه بنگاه توليد خبر است خود از بسياري از زمينه‌هاي تخصصي حرفه خود بي‌خبرند. يك خبرنگار بايد با هنجارهاي اجتماعي منطقه مورد فعاليتش آشنايي داشته باشد. به علاوه بايد به اين آقايان گوشزد نمود كه عكاسي از پرندگان مهاجر و بطور كل عكسبرداري از حيات وحش با ساير زمينه‌هاي عكاسي بسيار متفاوت بوده و علاوه بر نياز به استفاده از لنزهاي تله بلندتر از چهارصد ميليمتر و تجهيزات مناسب، نيازمند هماهنگي‌هاي اوليه با سازمان محيط زيست،‌ محيطبانان منطقه، مالكين و منتفعين محلي (بسته به موقعيت منطقه)، ساخت كومه (مخفيگاه) در محل مناسب، استفاده از تور و لباسهاي استتار و آشنايي با رفتار حيوانات مي‌باشد.
بي ترديد در صورتي كه اين افراد كمي از مقوله عكاسي از حيات وحش با "خبر" بودند و با مسئولين محيط زيست هماهنگي ميكردند، چه بسا امكانات مناسبي نيز در اختيارشان قرار مي‌گرفت.. همانگونه كه در اكثر مواقع پرسنل و گارد حفاظتي ضمن پذيرايي از عكاسان و اهالي رسانه در ساخت كومه و مخفيگاه و انتخاب بهترين محل عكاسي به عكاسان كمك مي‌كنند. مانند تمام عكاسان حيات وحش حرفه‌اي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و ضمنا عكسهاي بي‌نظيري نيز در همين محل گرفته‌اند...
با توجه به وصف حال خبرنگاران در اين خبر، تنها مي‌توان اينطور قظاوت كرد كه حضرات، عكاسي از حيات وحش را با عكاسي هنري از صحنه اعدام و همايش و سخنراني اشتباه گرفته‌اند و بدون هيچ مطالعه قبلي و هماهنگي وارد منطقه شده‌اند كه موجبات دلخوري افراد محلي را فراهم نموده و مقاومت آقايان خبرنگار و "بي خبري" ايشان از هنجارهاي اجتماعي در اين منطقه متاسفانه قضيه را به درگيري كشانده است.
در پايان با توجه به روح لطيف و زيباي طبيعت از اين خبرنگاران دعوت ميكنم به جاي بزرگنمايي با رجوع به وجدان خود و با نگاهي واقع بينانه و بدور از كينه و تهمت و قضاوت؛ پس از پايان قضايا، با انجام هماهنگي و ‌مطالعه قبلي و تهيه لوازم عكسبرداري از حيات وحش، ساعاتي را در كومه در كنار پرندگان مهاجر بگذرانيد تا هم با ارزش و اهميت اين مخلوقات زيبا آشنا شويد و هم با زحمات محيطبانان زحمت كش ....
اسحاق 1 اسفند 1394
آخرکدوم خبرنگار و انسان فهیم برای عکسبردا ری و تهیه گزارش از محیط زیست خودش خودسر و بدون هماهنگی با مسولین و مردم محلی وارد مثلا تالاب میشه که شما اقایان چهارتا دوربین انداخته اید بگردن.انگار که حکم قضای دارید.
آنجا هم که بشما تذکر داده میشه توجه نمکنید و درگیر میشوید.خوب است کمی اندیشه کنیم و بعد رفتار دیگران را مورد نکوهش قرار دهیم.
درپایان بگویم قدم تمام خبرنگاران و مردم بازید کننده بروی چشم. من یک شهروند ساده سرخ رودم .

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی