.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

اخبار زنده
آخرین عناوین
صدای قدم هاي زینب (س) ضرب آهنگ قيام سرخ ماست
یا زینب (س) تو بودي که در اربعین کتاب سرخ شهادت را تفسير کردي نامت بلند و جاودانه باد ای دخت گرامی و ستم کشیده امیر مومنان تو در آن روز خون به تماشاي زيباترين جلوه هاي هستي ايستادي و با صلابت و استواريت در برابر فريبکاران تاريخ جلوه ي زيبا و ماندگاري خلق کردي.
 صدای قدم هاي زینب (س) ضرب آهنگ قيام سرخ ماست

شمال نیوز: احمد رضا بهمنیار/ یا زینب (س) تو بودي که در اربعین کتاب سرخ شهادت را تفسير کردي نامت بلند و جاودانه باد ای دخت گرامی و ستم کشیده امیر مومنان تو در آن روز خون به تماشاي زيباترين جلوه هاي هستي ايستادي و با صلابت و استواريت در برابر فريبکاران تاريخ جلوه ي زيبا و ماندگاري خلق کردي علي وار خطبه خواندي و غرور جاهلي امويان را در هم شکستي و کاخ ستم يزيديان را متزلزل ساختي این تو بودي که با اسارت آزادي بخش خويش دفتر ننگين بني اميّه را در پيشگاه عقل همه ي فرزانگان گشودي و به همه مردمان نشان دادي و آنان را آگاه ساختی که این خاندان (طلقا) آزادشدگان و مولفه القلوب هستند.

قامتت را راست نگه دار ای دخت امیر مومنان ای مادر غم هنوز براي گريه زود است جلوي  بارش اشک هايت را بگير زنان و کودکان نبايد چشمان باراني تو را ببينند آه چه مي کني محبوبه ی خدا؟ صداي ضجه و شيون فرشتگان  را نمي شنوي؟ لب از رگ های بريده بردار ، زينب من از آوار آسمان ها بر زمين مي ترسم بلند شو اسير سربلند ، تو قلب اين کارواني اگر تو بنشيني عاشورا خاموش مي شود و خون خدا براي هميشه در نینوا مي خشکد حرکت کن صدای قدم هاي تو ضرب آهنگ قيام سرخ ماست حرکت کن قافله سالارش عشق ، زینب

ای اسير سربلند اي تنهای بی برادر ای دل به مصيبت داده اي مادر عشق و درد ، اربعین آمده است و تاریخ بعد از هزار و چهارصد سال همراه تو میخواهد بغضش را بترکاند تاریخ با آن همه ابهت و  وقارش در مقابل دل بی قرار تو کم آورده است.

یا زینب اینک تو مانده ای و این قافله بدون سردار تو باید سالار این قافله باشی پس باید فريادِ برادر از حنجره ي تو بيرون بیاید باید پژواک صدایت زلزله وار بنيانِ شام را بلرزاند اينک اي پيام آور کربلا اگر تو لب نگشايي چه کسي خواهد دانست که در نينوا  چه گذشته است پس فرياد برآور اين رسالت توست ای سالار کاروانِ اسيران سربلند ، تو در آغاز یک مسير لايتناهي است ای زینب اين کاروانِ کوچک تو چون فرات جاري خواهد شد جوشان و شعله ور تا ابدیت زمان یا زینب تو باید سردار قافله کربلا باشی تا در اربعین به انسانها درس های عاشورا را بیاموزی و بگویی که آزادگی و پيروزي در متن فداكاري و خون به دست میآید عاشورا روز شروع نهضت حسینی و اربعین روز پاسداشت از نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياي خدا امام حسین (ع) است كه با قيام خود در مقابل طاغوت تعليم سازندگي و كوبندگي به بشر داد و راه فناي ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و فدايي شدن دانست یا زینب اگر خون حسین و یارانش در عاشورا به زمین ریخت ولی با صبر تو در اربعین معنا یافت ای خاک نینوا میدانی که زمینت آسماني ترين زمين است و تشنه ترين واژه ها در خاک تو معنی میشوند یا حسین خون و عطش آب و صبر و عشق و جراحات در تو معنی میشوند چرا که در روز عاشورا سم اسبان رذل ترین اشقیا با خون پاک تو رنگین شد بعد از عاشورا بود که اربعین زاده شد و اربعین پايان همه ي سر درگمي ها و پايان تشويش ها و پايان دو راهي و تشنگي هاست.

اي دختر اميرمومنان بي شک مصيبت  پر گشودنِ مادرت فاطمه آن قدر بزرگ بود که اندوهي جاودان براي  تو باشد همه مي دانیم که تو هنوز محراب خونينِ مسجد کوفه را از ياد نبرده ای هنوز طعم برنده ی زهر جعده  را بر جگر برادرت امام حسن  به یاد داري و اينک مصيبتی تازه به نام عاشورا و بدان ای زینب (س) بدان که عاشورا و اربعین در کتاب کهن تاریخ تنها یک نام نیست بلکه خورشیدی است که در آسمان بشریت می تابد و زندگی را برای همه آفریده های خداوند به ارمغان می آورد عاشورا و اربعین تنها حادثه ای نبود که غبار فراموشی بر آن بنشیند و یاد و خاطره اش ازدل ها برود موجی نیست که در نشیب آید و کفی از آن بر آب باقی بماند آتشی نیست که با جرقه ای روشن گردد و با نسیمی گرمای آن به سردی گراید برقی نیست که در آسمانی طوفانی بجهد و بی درنگ خاموش شود.

تو نبايد از هم فرو بپاشي چرا که عاشورا به شانه هاي تو تکيه کرده است زانوان تو هرگز نبايد بلرزد کمر راست کن دختر حيدر بايد کودکان وحشت زده و هراسان اهل بیت پیامبر را زير پر و بالت بگيري هنوز براي فرو ريختن و شکستن زود است خيلي زود که تازه اول مصيبت است خواهر غمديده ام خيمه ها را به آتش کشيدند مي بيني؟ شتاب کن بايد کودکان را از خيمه هاي سوزان دور کني به چه مي انديشي؟ حتما فکر مي کني اين صحنه را پيش تر ديده اي؟ شايد به ياد در سوخته ای افتادي که پهلوی مادرت را... یا به یاد مقتل پدرت در محراب کوفه افتادی و به ياد آشيانه ي شعله ور و به ياد کبوتر سفيد خونين بال ، ولی اینک برخیز حالا نوبت توست تو نبايد از هم فرو بپاشي بي تابي ات را پنهان کن مباد زنان و کودکان بي تابي ات را به تماشا بنشينند تو تنها تکيه گاه اين بي پناهاني نگاه کن به آن سمت مي بيني؟ دست آن نامرد ، به قصد سيلي به صورت رقیه به آسمان بلند شده شتاب کن شتاب کن خواهر نازدانه ام را درياب چرا که تو سالار قافله سرهای بر نیزه ای  

یا زینب کبری (س) همانا که آسمانيان التجا به دامان شکوهت برده و زمينيان دخيل به آستانه آسماني ات مي بندند عاشورا به همراهي با تو مي بالد و کربلا هميشه معطّر از عطر نام و ياد توست از مدينه تا دمشق از تل زينبيه ات در عراق تا مقام زينبيه ات در مصر از زمين تا  آسمان از عرش تا بهشت از دل ارادتمند ما تا حريم حرم مشکل گشاي تو فقط  تکرار نام آسماني توست که بر زبان ما جاري است سلام بر خاک تشنه اي که سرگشته تو را خواند سلام بر نگاه هاي مضطرب تو سلام بر تو اي بانوي ايستاده بر آتش سلام بر سوختگي لب هايت سلام بر گيسوان پريشانت سلام بر لحظه غريبانه اسارتت سلام بر قامت خميده ات سلام بر جگر سوخته ات یا زینب (س) اربعین است و تو نباید فرو بپاشی.

یا زینب (س) در ظهر عاشورا تاریخ با زبان حسین در کربلا سخن گفت و اینک اربعین است و تو با حنجره ات فرياد برآور که در کربلا هیچ چیز تمام نشده است بلکه عاشورا شروع راه بود برای رسیدن به اربعین کربلا فريادي فرو خفته بوده بود در گلوي زمان که عاقبت اين چنين با شکوه و سرخ فواره زد اين را همه بدانند فانوسي را که حسين افروخته است به دست تو بر اوجِ تاريخ نصب خواهد شد اين رسالت توست بانوي عشق و عطش ، یا زینب حماسه ي سرخ عاشورا وام دار هميشه ي توست و خاطره ي حماسه آفريني هايت زينت بخش تاريخ کربلاست.

اگر عاشورا مدرسه عشق و ایثار و جانفشانی و تجسّم کمال عبودیت و عرفان تسلیم محض و اطاعت از معبود بود اربعین هم کعبه آمال و مجمع اسوه های کمال است صحنه از جان گذشتگی نور رویان و افشای ماهیت پلید رویان است.

رمز و راز و ماندگاری عاشورا گذر از مرز زمان و مکان بود قیام امام حسین در معنویت و خدایی بودن آن نهفته است و همین مسئله است که الگویی برای پیروزی پیروان آن حضرت در هر زمان و مکان در برابر ظالمان و ستمگران میباشد عاشورای حسینی تبلور یک الگوی راهبردی در هر زمان برای احیای دین و ارزشهای معنوی در اندیشه ها ، جان ها ، زندگی ها و تربیت و سازندگی انسانی است


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

مطالب پیشنهادی از سراسر وب


ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.062 seconds.