.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
درسالروز شهداي هفتم تيرماه ؛
شهيد عبدالوهاب قاسمي پيرو ولايت و همراه بهشتي
امام خامنه اي درباره سخنراني هاي پرشور انقلابي ايشان عليه رژيم پهلوي در مشهد مي فرمايند: «فرياد جوش و خروش آقاي قاسمي در مدرسه سليمان خان مشهد هنوز در گوشم است.»

شمال نیوز: حجةالاسلام والمسلمين شهيد عبدالوهاب قاسمي، از روحانيون مبارزي بود كه شجاعانهروایتی از فعالیت‌ها و مبارزات شهید حجت‌الاسلام عبدالوهاب قاسمی ... ترين مبارزات عليه رژيم ستمشاهي را در مشهد مقدس و مازندران و ترجيحاً شهرستان ساري از خود به يادگار گذاشت و مازندران و مردم وفادارش عليرغم گذشت قريب به ۳۰ سال از شهادت مظلومانه ايشان در جريان واقعه ۷ تير تهران، نه تنها ايشان را از ياد نبرده، بلكه هرسال درخشان تر و پر انگيزه تر از سال هاي قبل، به تجليل از اين عزيز مبادرت مي ورزد.

شايد كسي از نسل امروز نتواند به وضوح واقعيت هاي تلخي كه در انتهاي دهه ۵۰ و ابتداي دهه ۶۰ بر ما گذشت، فضاي مظلوميت خوباني همچون شهيد مظلوم بهشتي و شهيد مظلوم قاسمي را درك كرده و يا به تصور درآورد، چرا كه عزت بلند و يادآوري قدرشناسانه امروز از شهداي مظلوم، نسل امروز را دچار توهم درك تاريخ كرده و باورش را مشكل مي نمايد.

شهيد قاسمي در دو مظلوميت مضاعف قرار داشت كه يكي روحاني بودن ايشان و ديگري آرمانگرايانه بودن و ولايتمداري ايشان بوده و به همين خاطر همواره در معرض دو گزينه بي اعتنايي و نيز مقابله و ستيز مخالفان و يا حتي همسنگران خويش قرار مي گرفت و دقيقاً همان داستان مظلوميت شهيد بهشتي در سطح كشور، براي ايشان در سطح مازندران و ساري تكرار مي گرديد!اين مظلوميت بيش از هرچيز در سايه خاطراتي از اين شهيد به چشم مي آيد.

مظلوم همچون بهشتي

شهيد قاسمي تنها فرد منتسب به انقلاب و افكار امام راحل بود كه در ميان كانديداهاي رنگارنگ گروهكهاي كمونيستي، نفاق، دمكراتيك هاي غرب گرا و نيز بي تفاوت ها، نامزد نمايندگي مردم ساري در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي شده بود و بدون هيچ پشتوانه مالي و نيز تيم تبليغاتي به رقابت نابرابر با كساني پرداخت كه بطور تشكيلاتي از تهران و شهرهاي اطراف ساپورت شده و برايشان هزينه هاي كلان و تبليغات لوكس مي شد!

وي بسيار تنها بود و جو تبليغاتي شهر در انحصار كامل منافقين، امتي ها، توده اي ها، فدايي ها، مائوئيست ها، احزاب دمكراتيك و نيز عده اي از بي تفاوتها قرار داشت و ايشان نه تنها از جانب آنها مورد خصومت بود، آزارنده تر از آن خصومت ورزي ها، بي مهري هاي دوستان مذهبي به اين عزيز بود كه متاسفانه، تحت تاثير تبليغات مسموم و سمپاشي ها و بمباران هاي خبري گروهكها، گرايشي در كمك به ايشان، چه در مراحل تبليغ و چه در مرحله راي گيري در آنها ديده نمي شد.ايشان نامزد مورد تاييد حزب جمهوري اسلامي در مرحله دوم دور اول و جامعه روحانيت ساري و مازندران معرفي شده بود، ليكن حزب جمهوري اسلامي در خلوتي نفرات فعال قرار داشت و افراد چنداني در حزب مهياي توزيع پوسترهاي ارسالي از تهران نبودند و بندرت امكان رويت پوسترهاي كوچك شهيد قاسمي در ميان بنرهاي بسيار بزرگ و متعدد ساير كانديداهاي تشكيلاتي بوجود مي آمد، طوري كه افكار عمومي حتي از ورود ايشان به دور دوم رقابتهاي انتخاباتي هم كمتر اطلاع داشته اند در آن شرايط كاملاً شكننده و تاسف بار، حقير و دوست عزيزم جناب آقاي دكتر ابراهيم(قاسم) صفري و نيز سردار شهيد كربلايي حجت الله مستشرق كه در شوراي انجمنهاي اسلامي دانشجويان و دانش آموزان ساري در رديف نيروهاي فعال شهر بوديم، تصميم گرفتيم به حزب رفته و عليرغم آگاهي از بدنام شدن خود توسط نيروهاي خودي كه ايشان را متهم به تفكر ارتجاعي، كهنه پرستي و يا انجمن حجتيه و غيره مي كردند، به توزيع وسيع پوسترهاي تبليغاتي ايشان در سطح شهر و روستاهاي وسيع ساري مبادرت ورزيده و در اين راستا همه نيروهاي فعال شوراي مذكور را نيز بكار گيريم اتفاقاً همين هم شد و ما اگر چه دير وارد ماجرا شده بوديم، اما هنوز فرصت باقي بود و با مراجعه به حزب جمهوري اسلامي-دفتر ساري و ملاقات با ايشان، موافقت معظم له را براي تحويل تمامي پوسترها كه اتفاقاً حجم بسيار زيادي هم داشتند را اخذ كرده و وارد كار شديم و در عرض ۴۸ ساعت كه بدون وقفه همه نيروها را بكار گرفته بوديم، موفق شديم به تمامي تعهداتمان عمل كرده و قبل از پايان يافتن فرجه قانوني تبليغات، همه پوسترها را توزيع و نصب كرده و با سطل هاي متعددچسب، غالب خيابان ها و كوچه هاي شهر و روستاها را به عكس ها و پوسترهاي تبليغاتي ايشان مزين سازيم. اما چون ترس تخريب اين پوسترها ونابودي زحمات را مي داديم، تصميم گرفتيم گروه هايي را سازماندهي كرده و تا روز راي گيري كه ۴۸ ساعت فرصت باقي بود، شهر را در قرق گشت هاي پياده و سواره خود قرار داده و نگذاريم كه زحمات ما به هدر برود و همين هم شد و درگيري هاي متعددي را با گروههاي تخريب تبليغاتي آنها به ثبت رسانيديم.

نكته جالب توجه، حيرت همزمان ستادهاي گسترده تبليغاتي ساير نامزدها از اين همه حجم جديد تبليغاتي و نيز گروههاي مبلغ سيار و مستقر در خيابان هاي اصلي شهر از يكسوي و همچنين زخم زبان نيروهاي خودي به ما بخاطر بي بصيرتي! و نيز انتخاب غلط ما بوده است! كه ما در قوي ترين دفاع توجيهي از اقدام خود به واژه هايي مثل"خيرالموجودين" و يا "مرضي الطرفين" پناه مي برديم تا مورد طرد اين سري از نيروهاي فعال مذهبي و انقلابي واقع نشويم!البته ما بعد ها آنچنان با شهيد قاسمي مانوس شديم كه تقريباً تمام موارد كاري و شرعي مان را با ايشان طرح كرده و از منبع جوشان فيوضات ايشان بهره مي گرفتيم.

با فضل و مدد الهي پس از راي گيري در دور دوم، ايشان از دو سهميه نمايندگي ساري، موفق شدند كه سهم دوم را به خود اختصاص داده و به مجلس راه يابد اما متاسفانه دوره نمايندگي ايشان بسيار كوتاه بود و در حاليكه روز ۲۴/۱۲/۵۸ انتخاب ايشان بوده و ۷/۳/۵۹ نيز شروع بكار مجلس بوده، نهايتاً در ۷ تير سال ۶۰ كه قريب به يكسال و يكماه از اين دوره ۴ ساله گذشته بود، به شرف شهادت نايل گرديد.

فتح خانه عنكبوت

سال ۵۹ سال انقلاب فرهنگي بود كه به دستور امام راحل مي بايست، دانشگاهها را از لوث وجود گروهكهايي كه آنجاها را به ستادهاي عملياتي و نظامي خود مبدل كرده بودند، پاكسازي نمائيم و اين جريان سراسري در مازندران و مشخصاً در ساري هم در حال وقوع بود!

ما بعنوان فعالترين تشكل دانشجويي-دانش آموزي در ساري، ميدان دار اين حركت بوديم و براي ساماندهي كامل آن به حجةالاسلام و المسلمين شهيد قاسمي كه نماينده ساري در مجلس بوده و ما ديگر خيلي با ايشان الفت پيدا كرده و ارتباط تنگاتنگي داشتيم، مراجعه كرده و از ايشان خواستيم كه در پيشاپيش حركت ما حضور نمادين داشته باشند و ايشان هم قبول كرده و ما همراه ايشان مقدمتاً به سمت دانشكده بهداشت ساري واقع در خيابان وصال حركت كرديم، اما در آنجا با اجتماع غليظ و اتحاد خصمانه گروهكهاي چپ و التقاطي مواجه شده كه با ايجاد حلقه انساني، مانع ورود ما به دانشكده مي شدند.شهيد قاسمي به سخنراني بي بلندگو و موعظه گرانه مبادرت ورزيدند و از همه آنها خواستند كه به خواسته نظام تن در داده و دانشگاه را كه محل تحصيل است، ترك كرده و از آنجا بعنوان ستاد تشكيلاتي استفاده نكنند.

اما دانشجويان و غير دانشجويان كه بطور كاملاً غير شرعي دست در دست هم داده و زنجير بظاهر ناگسستني ايجاد كرده بودند، با ايجاد همهمه و سر و صداي زياد، نسبت به فراخوان ايشان، اعتراض و نيز بي اعتنايي نشان داده و اهانت هاي شفاهي و فحاشي عليه حزب الله و روحانيت را در دستور كار خود قرار داده بودند. در همين اثناء و در حاليكه شهيد قاسمي همچنان مشغول موعظه آنها بودند، ناگهان يكي از دختران با كشف حجاب كامل خويش، از جا پريده و عليرغم قد كوتاهي كه داشت، تلاش كرد تا تا با حركات رزمي با پا به عمامه معظم له اهانت كرده و آن را از سر ايشان بيندازد و همزمان توسط بقيه همپالكي هايش تشويق شده و اهانت كلامي به شهيد قاسمي همه گير شد، ما تلاش كرديم تا بين آن زنجيره گروهكي و شهيد قاسمي حايل شويم كه خداي نكرده به ايشان اهانت نشود، اما ايشان با كمي مكث گفت؛ آنها خانم ها را جلو انداختند، شما هم براي شكستن عملياتي زنجيره مقاومت آنها در حلقه اول، از آقايان استفاده نكنيد و مرتكب عمل غير شرعي نشويد! بلافاصله يك گروه از خواهران شورا كه اتفاقاً رزمي كار هم بودند، جاي ما را گرفته و با نظارت و تاييد ايشان، آن زنجيره باطل گسست و ستادهاي تشكيلاتي گروهكها به سستي خانه هاي عنكبوت فتح شد.پس از آن شهيد قاسمي به ما گفت كه در بقيه مراكز هم از حدود شرع خارج نشويد، اما فرمان امام را با قاطعيت اجرا كنيد و دانشگاه را بطور كامل پاكسازي كنيد تا محل تحصيل به حضور نظامي گروهكهاي ضد انقلاب آلوده نباشد و ما نيز همانگونه كرديم كه امام مي خواست و او نيز تاكيد و اشاره داشت.


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

مطالب پیشنهادی از سراسر وب


ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی