.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
گيلان را بهشت سرمايه گذاران كنيم

استان گيلان، سرزمين جنگلهاي زمردين، آبهاي نيلگون، گلهاي الوان، چشمه ها و آبشارهاي جوشان

شهركها و اماكن تاريخي بي نظير و محصولات گوناگون كشاورزي به حق مي تواند بهشتي براي سرمايه گذاران باشد.
به اعتقاد صاحبنظران، با توجه به شرايط موجود، اصلي ترين ظرفيتهاي سرمايه گذاري در گيلان را سرمايه گذاري در گردشگري، كشاورزي، صنايع كوچك و صنايع تبديلي و تجارت تشكيل مي دهد.

* ظرفيتهاي طبيعي
معاون امور گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان مي گويد: گيلان به لحاظ ظرفيتهاي بالقوه اكوتوريسم و بناهاي تاريخي از نقاط طراز اول كشور است.
بيژن زهاب، دريا و تالاب، كوه و جنگل را از جلوه هاي طبيعي بي بديل طبيعت و از جاذبه ها و ظرفيتهاي بالقوه گردشگري در اين استان عنوان كرده و مي افزايد:
براساس مطالعات صورت گرفته از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 60 نقطه براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري در گيلان تضمين شده است.
علاوه بر جاذبه هاي طبيعي گيلان مناطقي مانند ماسوله، قلعه رودخان، قلعه سيار، پلها و كاروانسراهاي تاريخي از ظرفيتهاي گردشگري بسيار برخوردار است. ساخت هتل و اقامتگاه، مكانهاي تفريحي و گردشگري و ايجاد تورهاي گردشگري از مهمترين زمينه هاي سرمايه گذاري در اين بخش است.
خاك حاصلخيز و هواي مناسب گيلان مكان مناسبي براي پرورش برنج، چاي، زيتون، دانه هاي روغني كلزا، صيفي جات و بقولات و گلها و گياهان و بسياري از ميوه هاست.
به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزي گيلان، ارزش افزوده بخش كشاورزي در اين استان بيش از ساير بخشهاست.
سيدنصير سيدمحمدي ارزش افزوده بخش كشاورزي در گيلان را 14/30 درصد و در بخش صنعت 1/6 درصد عنوان مي كند.

* ظرفيتهاي تجاري و صنعتي
گرچه بندر انزلي در گيلان سالها در تجارت با كشورهاي حاشيه خزر قدمت دارد، اما اعلام منطقه آزاد انزلي ظرفيت بالقوه مناسب ديگري را براي تجارت و صنعت در اين منطقه مهيا ساخت.
مديرعامل منطقه آزاد انزلي در اين باره مي گويد: اين منطقه با قرار گرفتن در يك موقعيت ويژه جغرافيايي داراي مزيتها و فرصتهاي متعددي براي سرمايه گذاري است.
كمال فيروزآبادي، قرار گرفتن در مسير كريدور بين المللي شمال- جنوب، ارتباط با بنادر جنوب و شمال اروپا، وجود راههاي ترانزيتي، نزديكي به پنج نيروگاه برق، نزديكي به بزرگترين ذخاير نفت و گاز خزر و نيروي كار متخصص فراوان را از مزيتهاي موجود براي سرمايه گذاري در اين منطقه برشمرد.
رئيس اداره صنايع و معادن استان گيلان نيز خاطرنشان مي كند: اين استان ظرفيتهاي لازم براي توسعه صنايع نساجي، دارويي، بهداشتي، آرايشي، غذايي و سلولزي را دارد.
به گفته محمدحسن اصغريان، گيلان به دليل موقعيت جغرافيايي مكان مناسبي براي ايجاد صنايع مادر مانند پتروشيمي است.
اگر چه در سالهاي اخير تغييرات نسبي در ميزان سرمايه گذاري در اين بخشها صورت گرفته است، اما به تأييد صاحبنظران هنوز تناسبي بين مزيتها و استعدادهاي موجود در گيلان و سرمايه گذارهاي صورت گرفته در اين استان وجود ندارد.
رئيس شوراي بازرگانان منطقه آزاد انزلي، با اشاره به اينكه ميزان سرمايه گذاري در سالهاي اخير افزايش يافته، مي افزايد: بيشتر سرمايه گذاري ها در مرحله طرح است و علت اصلي كندي اين سرمايه گذاري، فقدان مديريت ريسك پذير، نبود ارتباط بين سازماني و همت عمومي براي جلب سرمايه گذاري است.
حميد پارسي زاده از توليدكنندگان تجهيزات آموزشي نيز معتقد است: تمام مشكلات ريشه در فرهنگ دارد و ناشي از فقدان آموزش كافي، نبود تعرفه مشخص براي سرمايه گذار و سرمايه گذاري، خودمحور بودن برخي مديران و كاركنان ادارات است.
وي تصريح مي كند: بانك صنعت و معدن در ازاي 700 ميليون تومان وام، يك ميليارد و 50 ميليون تومان وثيقه يعني 150 درصد وام خواسته مي شود.
وي مي افزايد: در كل با توجه به پرداخت چند مرحله اي وام و فقدان ثبات در قوانين بانكي و اقتصاد كشور، گاهي فرد با وثيقه اي بالا و بدهكاري بالا تنها بخشي از وام مورد نياز خود را دريافت كرده و به همين دليل قادر به ادامه كار براي امكان بازپرداخت نيست.
وي با عنوان اينكه وام زود بازده را رئيس جمهور تصويب مي كند، اما بانك نمي دهد، خاطرنشان مي كند: تصميم گيريهاي متعدد با تفكرات كور وبسته و محدود عامل ديگري براي به ثمر نرسيدن سرمايه گذاريها در استان است.
مديركل صنايع و معادن استان گيلان نيز در اين باره مي گويد: در استان گيلان استقبال براي سرمايه گذاري بالاست، اما هنوز زير بناهاي لازم مانند زمين و فضاي كافي براي توسعه صنعتي وجود ندارد.
محمدحسين اصغريان اظهار مي دارد: برخي مسايل مانند سرمايه در گردش و امنيت انرژي خود چالشهاي كشوري است، اما برخي ديگر استاني است.
وي خاطرنشان مي كند: به رغم مصوبات استاني درخصوص لزوم همكاري مسؤولان، همكاري مناسبي براي در اختيار نهادن زمين در برخي شهرهاي استان انجام نشده است.
وي مي افزايد: حجم سرمايه گذاري در گيلان در دو سال گذشته (85-86) 830 ميليارد تومان بوده كه بيشتر آن در صنايع فلزي صورت گرفته است، اين در حالي است كه در سالهاي 83 و 84 در مجموع 135 ميليارد تومان سرمايه گذاري در گيلان به بهره برداري رسيده بود.
اصغريان با انتقاد از بروكراسي اداري حاكم بر بعضي ادارات اظهار مي دارد: برخي مديران قانون را سخت تفسير مي كنند و بدبينانه به هر چيزي نگاه مي كنند كه اين موجب به تعويق انداختن كار و دفع كردن سرمايه گذاري مي شود.

* چه بايد كرد؟
رئيس سازمان صنايع و معادن گيلان ايجاد زيرساختها و بسترهاي لازم براي توليد، ارتقاي فرهنگ عمومي مردم و مهندسي فرهنگي براي احترام و پاسداشت سرمايه گذار و كارآفرين را از ضروريات ارتقاي سرمايه گذاري در گيلان برشمرده و با تأكيد بر لزوم ايجاد زيربناهاي لازم اعم از سخت افزاري و نرم افزاري، زمين، انرژي و... مي افزايد: بايد علاوه بر جذب سرمايه گذار كاري كنيم كه سرمايه گذار بماند.
اصغريان مي گويد: 592 ميليارد تومان در قالب طرح آمايش صنعتي براي گيلان داده شده كه در نقاطي از استان كه زمين و زيربناهاي آماده داريم، توزيع مي شود.
استاندار گيلان نيز در اين باره اظهار مي دارد: با تلاش دولت طي سه سال گذشته بيش از 11 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن استان صورت گرفته است، علاوه بر آن پنج هزار ميليارد اشتغالزايي براي استان در نظر گرفته شده كه بيش از چهار هزار و 500 ميليارد آن محقق شده است.قهرماني مي افزايد: همه مسؤولان و بخش دولتي بايد شرايطي را فراهم كنند كه كساني كه اهل كار و فكر و ساختن كشور هستند، به راحتي بتوانند سرمايه گذاري و توليد كنند.قهرماني تأكيد كرد: گيلان با تمامي ظرفيتهايش بر روي سرمايه گذاران واقعي آغوش گشوده و آماده ارايه خدمات به سرمايه گذاران است.
گيلان با استعدادها و ظرفيتهاي بي شمار در صورتي كه شوق و عزم و تلاش همگاني براي رونق فعاليت اقتصادي در منطقه فرهنگ حمايت از سرمايه گذار و حذف موانع پيش پاي سرمايه گذار را سرلوحه كار خود قرار دهد، مي تواند سرمايه هاي داخلي و خارجي بسياري را به خود جلب كند.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.04 seconds.