.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
از عبدالهي تا قهرماني/دولت نهم در گيلان به دنبال چيست؟
يونس رنجكش
از عبدالهي تا قهرماني/دولت نهم در گيلان به دنبال چيست؟

كمتر از 22ماه از انتصاب علي عبدالهي استاندار گيلان مي گذشت كه يكشنبه شب گذشته هيات دولت در جلسه خود خبر غير منتظره اي را به مردم گيلان داد.
اگرچه شنيده هاي بسياري در خصوص تغيير استاندار گيلان از همان روزهاي نخستين انتصاب وي به اين سمت وجود داشت اما در حالي كه همه فكر مي كردند آبها از آسياب افتاده و ديگر تغييري در مديريت عالي استان گيلان انجام نخواهد شد اين اتفاق افتاد و دولت نهم با تغيير محل ماموريت علي عبدالهي و انتصاب وي به سمت استاندار استان سمنان كه استان زادگاه رييس جمهور است نام مهندس روح الله قهرماني معاون عمراني استانداري مازندران كه بيش از هشت سال سابقه خدمت در پست هايي چون معاونت عمراني و برنامه ريزي و اداري مالي استانداري گيلان و همچنين عضويت در منطقه آزاد اقتصادي بندر انزلي را در كارنامه خود داشت به عنوان استاندار جديد گيلان به مردم معرفي كرد.
انچه در اين تغيير و تحول مهم است چالش هاي ايجاد شده در حوزه مديريت اين استان همزمان با آغاز دولت نهم در گيلان مي باشد.
با توجه به سياست تغيير بدنه اجرايي گذشته از سوي دولت نهم در روزهاي اغازين شروع به كار اين دولت بيش از 30نام در فهرست منتخبين احزاب و گروه ها و لابي هاي سياسي همسو با جريان اصولگرا و دولت براي واگذاري سكان عالي ترين مقام اجرايي گيلان به دولت و وزارت كشور معرفي شد كه در بين اين نام ها روح الله قهرماني تنها كسي بود كه شانس بيشتري براي تصدي اين مسووليت داشت.
او كه تا پشت درهاي هيات دولت نهم براي معرفي به عنوان استاندار گيلان رفته بود به ناگاه با موجي از مخالفت ها از سوي برخي جريان هاي همسو با اصولگرايان در گيلان روبرو شد كه در نتيجه آن ها ،از انتصاب به اين سمت بازماند و پس از مدتي به عنوان معاون عمراني استانداري مازندران روانه آن استان شد تا تجربيات خود را صرف خدمت به مردم استان شمالي ديگر و همسايه گيلان كند.
اما از سوي ديگر سردار علي عبدالهي كه تا قبل از منصوب شدن سردار احمدي مقدم به عنوان فرمانده نيروي انتظامي كشور سمت سرپرستي اين نيرو و در زمان فرماندهي دكتر قاليباف جانشين وي در اين نيرو بود براي سمت استانداري گيلان انتخاب شد و دولت نهم پس از نشيب و فرازهاي مختلف و بررسي ديدگاه هاي متفاوت سكان هدايت مديريت اجرايي گيلان را به اين سردار سپرد.
علي عبدالهي اين سردار جبهه هاي جنگ كه پيش از حضور در نيروي انتظامي، فرماندهي لشكر قدس گيلان را در كارنامه افتخارات خود داشت با از تن درآوردن لباس نظامي و پوشيدن كت و شلوار سياست، بر كرسي نماينده عالي دولت نهم درخيابان معلم رشت تكيه زد.
او كه در كنار چهره صميمي و روحيه ساده زيستي و تلاش براي رفع مشكلات مردم و خدمت به گيلان آرزوهاي بسياري داشت با چالش هاي مختلفي از سوي جريان هاي همسو با خود و دولت نهم روبرو شد.
وي كه در ابتداي ورود خود به استان گيلان به عنوان استاندار اصولگراي اين استان با استقبال جريان هاي همسو با اصولگرايان روبرو شده بود پس از مدتي اين استقبال از او همزمان بااغاز تغييرات استاندار در پست هاي اجرايي ديري نپاييد و با زمزمه هاي مخالفت برخي از گروه هاي همسو مواجه شد كه در اين تحولات از سهم خود جا مانده بودند.
چالش هاي ايجاد شده در اين زمينه موجب شد تا زمزمه هايي در خصوص بركناري استاندار گيلان به گوش برسد و اين شايعات به حدي بود كه حتي مردم كوچه و بازار نيز هر روز به يكديگر مي گفتند آيا آقاي احمدي نژاد استاندار را برداشته است يانه و حتي در يكي از سايت هاي خبري با قاطعيت سخن از تغيير عبدالهي در زمان كمتر از يكسال از انتصاب وي داده بود اما او در آن زمان همچنان بر سر جايش نشسته بود.
علي عبدالهي همز مان با انتصابش همچون رييس دولت خود كه با بحران وبا در كشور روبرو شده بود او نيز در گيلان با بيماري انفولانزاي پرندگان مواجه شد تا تمام توانش را به سنجش در آورد.
آنچه در خصوص وجود آنفولانزاي مرغي همزمان با شروع به كار عبدالهي در گيلان مورد ارزيابي است قدرت كاركرد عملياتي اين فرمانده روزهاي جنگ است كه بنا به تشخيص موقعيت سعي كرد با آماده باش نيروهاي دست اندركار، اقدامات خوبي براي مهار اين بيماري و جلوگيري از توسعه آن در گيلان برغم اينكه ويروس فوق حاد آن در تالاب بندر انزلي كشف شده بود، شود و اين مديريت مورد تقدير دولت نيز قرار گر فت.
در كنار اين اقدام آماده سازي نيروهاي امدادي و بسيج آنها در مقابل حوادث غير مترقبه با توجه به تجربه تلخ بحران برف سال 1383 از ديگر اقدامات او در اولين روزهاي انتصابش به عنوان استاندار گيلان بود.
با همه تلاش هايي كه عبدالهي به عنوان استاندار اصولگراي گيلان در راستاي خدمت به مردم و اجراي طرح و برنامه هاي دولت انجام مي داد و سعي در تبرئه خود از برخي اتهامات در خصوص وابستگي به جرياني خاص كه رقيب دولت نهم به شمار مي رفت، مي نمود، اما تغييرات عبدالهي در پست هاي اجرايي و انتخاب برخي از مديران با توجه به ذهنيت هاي ديگر اصولگرايان به عنوان پاشنه آشيل وي همواره تهديدي براي او به شمار مي رفت.
بيشترين حجم انتقادات جريان هاي همسو اصولگرايي مخالف عبدالهي متوجه نوع انتصاب هاي او بود كه وي را متهم به ايجاد جرياني خاص در گيلان مي كرد.
عبدالهي اگر چه از سوي دوستانش مورد انتقاد قرار مي گرفت از سوي ديگر با جريان هاي مخالف دولت نهم و منصوب به اصلاح طلب نيز بايد دسته و پنجه نرم مي كرد
و از انتقادات محفلي اين جريان در گيلان كه بيشترين حجم مخالفت هاي آن از طريق برخي نشريات همسو با اصلاح طلبان انجام مي شد مقابله كند هرچند كه شيوه مقابله او تنها سكوت بود.
علي عبدالهي اينك زماني گيلان را ترك مي كند كه بنا بر آمارهاي اعلام شده در 22ماه گذشته وضعيت گيلان از نظر رشد اعتبارات عمراني در حوزه هاي مختلف بويژه راه وآبرساني و رفع محروميت هاي روستايي از جايگاه خوبي برخوردار شده و شاخصه هاي توسعه بنا به آنچه خودش در برخي زمينه ها در هفته دولت كه آخرين مصاحبه اش با مطبوعات و رسانه هاي گيلان بود اعلام كرد از وضعيت مطلوب رو به رشدي رو برو است اما به نتيجه رسيدن اعتبارات و تداوم شاخصه هاي توسعه يافتگي در گيلان نيز نياز به هدايت صحيح مديريت در لايه هاي مختلف اين استان دارد .
از سوي ديگر بنا به عقيده عده اي، برخي ضعف ها در نوع انتصاب هاي استان گيلان نشان داد كه ساختار بدنه اجرايي اين استان از ضعف قابل توجهي براي اجراي برنامه هاي دولت در گيلان برخوردار است و در كنار حاشيه سازي هاي سياسي اين دولت را براي انجام برنامه هايش در گيلان با مشكل روبرو خواهد كرد.
سرانجام دولت نهم مصمم به تغيير در حوزه مديريت كلان گيلان گرفت تا با دوري از حواشي هاي ايجاد شده برنامه هاي خود را به اجرا گذارد.
البته در اين ميان دولت نهم و شخص رييس جمهور با حفظ احترام عبدالهي يك بار ديگر به او اعتماد كرد و سكان هدايت مديريت عالي استاني ديگر را به او سپرد.
سمنان كه استان زادگاه رييس جمهور است اينك ميزبان علي عبدالهي است تا تجربيات خود را براي اجراي طرح هاي دولت كه رييس آن بيش از هركسي با چالش ها توانمندي و مشكلات آن اشنا است به كار گيرد و از اين رو آن آرزويي را كه براي توسعه گيلان داشت در استان سمنان به تحقق برساند.
از سوي ديگر دولت نهم در تصميم جديد خود مهندس روح الله قهرماني را كه پيش از اين براي اداره سكان مديريت خود در گيلان انتخاب كرده بود پس از 22ماه به اين استان فرستاد تا اين استاندار جديد كه همچون پيشينيان نخستين دوران تجربه مديريت كلان استاني را تجربه مي كند با روحيه آرام و اجرايي خود موجب پيشبرد اهداف دولت نهم در اين استان باشد.
قهرماني اينك زماني به گيلان آمده است كه هرچند گرفتار برخي از بدبيني هاي سياسي از سوي عده اي به دليل باور نداشتن اين مهندس تحصيلكرده آمريكا و با سابقه بيش از دو دهه مديريت اجرايي در نظام جمهوري به عنوان اصولگرا خواهد شد، اما حجت بر او به دليل ادعاي شناخت كامل از توانمندي ها ، مشكلات و چالش هاي اين استان تمام است.
دولت نهم به دور از گرايش هاي خاص سياسي با گزينش مهندس روح الله قهرماني به عنوان استاندار جديد گيلان حامل دو پيام عمده به مردم و گروه هاي سياسي بويژه همسو با اصولگرايان بود.
اين دولت نشان داد كه در كنار وفا داري به عنصر اصولگرايي كه با گزينش اول خود در گيلان بر آن صحه گذاشت اعلام كرد انچه بيش از همه براي او مهم است اجراي برنامه ها و توجه به وعده هايي است كه به مردم داده است .
اين دولت در پيام ديگر خود اعلام كرد كه اگر نيروهاي همسو نتوانند در بين خود همگرايي ايجاد كنند دولت منتظر فرصت سوزي هاي آنان كه مانع توسعه و اجراي برنامه هاي دولت در منطقه هست نخواهد ماند.
از سوي ديگر انتخاب جديد دولت در گيلان نشان دهنده آن است كه رييس جمهور و مجموعه هيات دولت بر اين عقيده اند كه برخلاف برخي تصورها كه مجريان دولت بايد حتما در حلقه گروهي خاص باشند، بايد از نيروهاي مستقل و وفا دار به نظام كه كار آمدي خود را در دوران تجربه اندوزي از سرمايه هاي ملت و كشور به اثبات رسانده اند در هدايت مديريت هاي كلان استفاده كرد.
اما آنچه كه بايد مورد توجه استاندار جديد گيلان قرار گيرد اين است كه اين استان همانگونه كه خود ايشان به دليل كاركرد هشت ساله اشان در اين استان در سمت هاي مختلف عمراني و برنامه ريزي با ان آشنا هستند از چالش ها و مشكلات بسياري رنج مي برد كه دغدغه همه دلسوزان به اين استان است .
عقب ماندگي هاي گيلان در دوره هاي گذشته و آغاز عصر جديد توسعه در اين استان از حدود دو دهه پيش ، در كنار ضعف هاي ساختار اجرايي و مديريتي و نبود زيربناهاي لازم موجب شده است كه ساز توسعه در اين استان برغم برنامه هاي كلان پيش بيني شده براي آن بسيار ضعيف نواخته شود.
وجود برخي قوانين دست و پاگير و سوء استفاده برخي از مجراهاي قانوني براي به يغما بردن منابع ملي گيلان در كنار مشكلات عمده صنعت و كشاورزي از مهمترين چالش هايي است كه استاندار جديد گيلان با آن روبرو است و براي برون رفت از اين وضعيت بايد با بهره گيري از نخبگان جامعه به دنبال راه حل باشد.
فرقي كه استاندار جديد گيلان با ساير استانداران اين استان از بومي و غير بومي دارد اين است كه همه آنهايي كه پيش از اين در گيلان اين سمت را داشته اند در اين استان زندگي نكرده بودند و سابقه ذهني و كاركردي عملي از گيلان نداشته و يافته هاي آنان بيشتر بر اساس ذهنيت و راهنمايي ديگران بوده است اما مهندس قهرماني هرچند كه او هم مثل گذشتگانش براي نخستين بار پست استانداري را در گيلان تجربه مي كند اما در اين استان زندگي كرده و مسووليت هاي اجرايي متناسب داشته است كه اين امر يك نقطه قوت براي او به شمار مي رود و در نهايت وظيفه اين مهندس را سنگين تر مي كند.
اما از سوي ديگر جريان هاي سياسي اصولگرا و غيره بايد بدانند كه دعواهاي سياسي كه از ديرباز در گيلان عمق زندگي مردم و رفاه آنان را نشانه گرفته است راهي است كه تاكنون به خطا رفته و كسي از آن سودي نبرده است .


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

نا شناس 5 مهر 1386
با سلام. بسیار تحلیل جالب و خوبی بود
مقصودی 24 مهر 1386
این خبر چندان هم غیر منتظره نبود از همان 22 ماه پیش منتظر تغییر و تخول بودیم

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.05 seconds.