.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
اصلاح طلبان عاقل ميشوند !
اگر‌ در انتخابات آينده نيز اقبال با اصلاح‌طلبان باشد، به طور حتم رويه آنها مانند گذشته نخواهد بود بلكه جرياني عاقل خواهند بود كه سعي خواهند كرد از تندروي‌ها به شدت پرهيز كنند ...اگر دولت گذشته به بحث معيشت مردم بيشتر توجه مي‌كرد به راحتي...
اصلاح طلبان عاقل ميشوند !

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در گفتگو با نمايندگي خبرگزاري آريا در استان مازندران با هشدار نسبت به برخي ردصلاحيت ها از سوي دولت و شوراي نگهبان در انتخابات آتي كشورگفت: در صورت رد صلاحيت ها و حذف رقبا از سوي دولت و آماده كردن فضايي از سوي شوراي نگهبان براي جرياني خاص حضور مردم بي شك كمرنگ خواهد بود .

ولي الله رعيت كه 8 سال است به عنوان نماينده مردم سوادكوه ، قائمشهر و جويبار درمجلس پرحاشيه ششم و اصولگراي هفتم مشغول به خدمت است . وي علاوه بر كار نمايندگي مجلس، در ابتداي تاسيس حزب اعتماد ملي در استان مازندران مدتي به عنوان مسئول حزب اعتماد ملي انتخاب شده بود كه در حال حاضر به عنوان عضو شوراي مركزي اين حزب در كشور به فعاليت سياسي مشغول است.

آريا: آقاي رعيت همانطور كه مستحضريد  اصلاح طلبان در انتخابات اخير تنها به يك سري شعار هايي در حوزه حقوق بشر ودموكراسي خواهي اكتفا كردندو همان طور هم شد كه در انتخابات  نتوانستند نتيجه خوبي را بدست آورند. سوال اينجاست فكر نمي كنيد عدم توجه به اقشار مختلف جامعه و يا به عبارتي توجه صرف به يك طبقه وقشر از جامعه مانند دانشگاهيان وروشنفكران شكست اين گروه را رقم زده  است؟

رعيت: ببينيد تحليل اين موضوع بر مي گردد به 8 سال دولت آقاي هاشمي.

آقاي هاشمي به عنوان يك چهره اقتصادي با شعار اصلاحات اقتصادي به ميدان آمده بود، البته در اوخر دلت آقاي هاشمي فضاي كشور كمي بسته شد وبه يك فضاي امر ونهي تبديل شده بود.

در دولت آقاي خاتمي نيز اصلاحات وتوسعه سياسي تمام دغدغه دولت شد در حالي كه به برخي زير ساختهاي جامعه كمتر توجه مي شد.

به طور كلي مي توان گفت: اگر دولتي بخواهد نسبت به سرنوشت اقشار آسيب پذير جامعه بي تفاوت باشد، واكنش منفي اين قشر اكثريت را در پي خواهد داشت.

البته اين موضوع شامل دولت فعلي نيز مي شود، اگر دولت آقاي احمدي نژاد نيز نتواند وعده هاي خود را از حالت شعاري به عملي تبديل كند در انتخابات آتي با نتيجه اي بر خلاف خواست خود مواجح خواهند شد.

امروز بحث بيكاري عليرغم شعار هاي داده شده افزايش يافته است وقدرت خريد مردم نيز كاهش يافته است .

اگر دولت نهم نتواند اين موضوعات را مرتفع سازد، نتيجه انتخابات 88 بر خلاف نظر آنها خواهد بود .

عدم توجه به اقشار مختلف جامعه و توجه بيش از حد به مسائل سياسي در دولت اصلاحات مقبوليت آنان را در نزد مردم كاهش داد.

آريا: آقاي رعيت برخي از كارشناسان و تحليل گران مسائل سياسي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري نهم را از آن اطلاح طلبان مي دانستند، ولي چه شد كه از دل جبهه دوم خرداد دولتي اصولگرا با مديريت آقاي احمدي نژاد بيرون آمد؟

رعيت: ببينيد براي رسيدن به توسعه اي پايدار در جامعه بايد كليه ابعاد توسعه اعم ازسياسي، فرهنگي، اقتصادي واجتماعي لحاظ گردد.

اگر جامعه اي تنها بخواهد به توسعه در ابعاد سياسي بپردازد به طور حتم ابعاد ديگر توسعه در كشور ابتر باقي خواهند ماند.

همان طور كه مي دانيد در دولت آقاي هاشمي كه اصلا دولتي با شعار اقتصادي بود، تنها به يكي از ابعاد توسعه آن هم توسعه اقتصادي توجه شد و تمام نيروي مديران ارشد در دست يابي به توسعه اقتصادي صرف شد.

اين در حالي است ديگر ابعاد توسعه مانند توسعه سياسي ابتر باقي ماند كه به نوبه خود باعث ايجاد برخي مشكلات در كشور شد.

در اين ميان بود كه به دليل عدم توجه به ديگر ابعاد توسعه در كشور، يك واكنشي اتفاق افتاد كه گرايش دولتمردان به سمت توسعه سياسي مايل شد.

در دولت آقاي خاتمي نيز بيشترين نگاهها به توسعه سياسي معطوف شد، مانند آزاد كردن فعاليت هاي احزاب وگروههاي سياسي و آزاد كردن نقد.

پرداخت صرف به اين موضوع دولتمردان را از توجه به  معيشت مردم كه از اهمين والايي برخوردار بود باز داشت.

خودتان بهتر مي دانيد هر بار كه شما به يكي از ابعاد توسعه بيشتر توجه كنيد و ديگر ابعاد توسعه به طور مساوي به جلو هدايت نشود، مردم آن گروه را به عقب بر مي گردانند ودوباره بايد همه را موازي هم چيد.

در زمان تصدي آقاي خاتمي يكي از بحث هاي جدي توجه به اقشار آسيب پذير جامعه مانند پرداختن حق وحقوق فرهنگيان ومعلمان بود كه آقاي خاتمي در اين موضوع تاكيد زيادي داشتند.

امروز در بحث توسعه نمي توانيم تنها به يك سري خاص از اقشار جامعه توجه كنيم، اگر اين امر اتفاق افتد مطمئن باشيد سر نوشت آن دولت و گروه خط اول است .

اگر امروز توسعه سياسي به صورت ريشه اي كه نياز آن توجه به ديگر ابعاد توسعه است ادامه پيدا نكند، شك نكنيد كه اين توسعه پايدار نخواهد بود.

به طور كلي حرف من اين است كه اگر امروز خواستيم توسعه را در جامعه به يك توسعه پايدار تبديل كنيم بايد كليه ابعاد توسعه لحاظ شود ودر غير اين صورت هماني مي شود كه در انتخابات نهم اتفاق افتاد.

آريا: آقاي كروبي اخيرا در گفتگويي اختصاصي با خبرگزاري فارس، وجود جبهه دوم خرداد را به كلي نفي كرد و اذعان داشت: يك عده ورشكته دور هم جمع شدند واين جبهه را به وجود آوردند، شما مهمترين دلايل اين گونه اظهار نظرات آقاي كروبي را در چه مي بينيد؟

رعيت: ببينيد برخي گروههاي 18 گانه دوم خردادي تنها به اسم اكتفا نموده اند.

اگر امروز بخواهيم اين گروههاي 18 گانه را نام ببريم نمي توانيم نام بيش از 4 حزب كه شاخص تر هستند را نام ببريم.

اين گروهها اصلا وجود خارجي نداشتند وصرفا عنوان بودندوصحبت آقاي كروبي كه گفته بودن اينها 18 گروه بودن با 12 نفر يك واقعيت كاملا پذيرفتني است.

به جرات مي توانم بگويم اين گروهها نقش بسيار كمي در جريان دوم خرداد داشتن ولي در مقابل سهم خواهي اين گروهها بيشتر از ديگر گروهها بود.

 

آريا: آقاي كروبي در آن مصاحبه گفته بود اگر بار ديگر اصلاح طلبان پيروز شوند تندروي ها آغاز م شود. آيا واقعا همين طور خواهد بود؟

رعيت: اگر  در انتخابات اخير نيز اقبال با اصلاح طلبان باشد، به طور حتم آن گروه ديگر اصلاح طلبان گذشته نيستند، بلكه جرياني عاقل خواهند بود كه سعي خواهند كرد از تندروي ها به شدت پرهيز كنند ونواقض گذشته خود را بهبود خواهند بخشيد.

باز هم تاكيد مي كنم اگر دولت گذشته به بحث معيشت مرد بيشتر توجه مي كرد به راحتي كرسي ها را از دست نمي داد.

اگر در شوراي شهر اول تهران آن دعواهاي بي مورد انجام نمي شد و جريان اصلاح طلب در شوراي شهر دوم نيز محبوبيت خود را حفظ مي كرد ودر تعامل با ديگردستگاهها بيشتر تلاش مي كرد نتيجه امروز طور ديگري رقم مي خورد.

به طور كلي اصلاح طلبان در مجلس ششم بنا را بر دعوا  قرار داده بودند وبر روي يك سري مسائل تنش ايجاد مي كردند.

اين را بايد گفت: اگر جريان اصلاحات در انتخابات آتي بخواهد همانند گذشته با يك سري افراد تند وارد ميدان شود بنا به گفته ي آقاي كروبي به طور حتم تندروي ها دوباره آغاز خواهد شد.

آريا: جناب آقاي رعيت همان طور كه مي دانيد اصلي ترين شعا اصلاح طلبان در مجلس ششم حول محورهاي سياسي از جمله تغيير قانون مطبوعات، حذف نظارت استصوابي وبسياري شعار هاي ديگر كه قابل بيان نيست بود، به نظر شما محوري ترين شعار اصلاح طلبان امروز حول چه محورهايي است ؟

رعيت: قطعا رفتار اصلاح طلبان با روي كار آمدن آنان در مجلس هشتم تعيير خواهد كردوحتي مي توانم بگويم به طور يقين بسياري از شعار هايشان نيز تعديل خواهد شد.

ارزيابي من اين است در صورت حضور وخواست مردم در حمايت از اصلاح طلبان جريان اصلاح طلبي كه در مجلس راي خواهد آورد، جرياني عاقل، اجرايي و بدون تندروي هاي گذشته خواهد بود.

آريا: دورنماي شما از انتخابات مجلس هشتم چيست؟

رعيت: متاسفانه در حال حاضر فضاي انتخابات در شهرستانها سرد است و اين پيامش اين است كه كانديداها به تنهايي قادر به بسيج و تحريك مردم نيستندو در اين ميان نقش رسانه اعم از رسانه ي ملي، مطبوعات و احزاب بيشتر احساس مي شود.

 البته برخي ردصلاحيت هاي احتمالي و حذف رقبا از سوي دولت و شوراي نگهبان در انتخابات آتي كشورو تلاش در آماده كردن فضايي از سوي شوراي نگهبان براي جرياني خاص حضور مردم راكمرنگ خواهد كرد.

در اين ميان نقش مطبوعات در بسيج كردن مردم  براي حضور حداكثري در انتخابات و رفتار دولتمردان وقوه نظارتي نشان مي دهد كه دولت ميزان مشارت مردم را مي خواهد و يا حضور حداقلي را مي خواهد تا با حداقل به نتيجه مطلوب و مورد نظر خود دست يابند.

البته ديدگاه مقام معظم رهبري به طور حتم حضور حداكثري است .

آريا: به عنوان آخرين سوال ارزيابي شما از فضاي سياسي در دولت نهم درمقايسه با دولتهاي گذشته چگونه است؟

رعيت: مي توان گفت كه فضاي سياسي در دولت فعلي در مقايسه با دولتهاي گذشته قابل مقايسه نيست.

در حال حاضر فضا كاملا بسته و هر نقدي را به عنوان مخالفت با دولت تلقي مي كنند در صورتي كه مقام معظم رهبري مكررا بر نقد دلسوزانه در كشور تاكيد دارند. دولت حتي نسبت به يك نقد دلسوزانه ومنصفانه موضع گيري مي كند.

به طور مثال فضاي تحكمي كه در مطبوعات كشور وجود دارد اين ادعا را ثابت مي كند.

ببينيد نقد سازنده موجب سازندگي كشور خواهد شد و به طور كلي كساني كه نقد مي كنند مي خواهند در مديريت كشوركمك حال باشند ولي متاسفانه برخي ها تصوري ديگر از نقد دارند.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.055 seconds.