.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
اولین بیانیه مجمع اعتدالگرايان شمال کشور
مجمع اعتدالگرايان شمال با همكاري تعدادي از دانشجويان و فارغ التحصيلان استانهاي گيلان، گلستان و مازندران روز هفتم خرداد ماه 86 با هدف نقد حاكميت، حضور در قدرت، تقويت ارتباط با جامعه، انسجام بين تشكلهاي دانشجويي، تقويت حس تاثيرگذاري...

مجمع اعتدالگرايان شمال برحسب رسالتي كه برعهده دارد در اجراي اولين مصوبه شوراي سياستگذاري نقطه نظرات خود در خصوص حوادث اخير دانشجويي كشور را در قالب بيانيه اي كه در ذيل مي آيد به اطلاع هموطنان مي رساند.
انجمنهاي اسلامي دانشجويان تشكيلاتي صرفا دانشجويي هستند كه شوراي مركزي آنها در يك روند دموكراتيك توسط اعضاء انتخاب مي شوند. بنابراين، انجمنها نهادهايي برآمده از خواست و اراده دانشجويان هستند كه به نمايندگي از آنها مطالبات و خواسته هاي اين قشر را پيگيري مي كنند.
انجمنهاي اسلامي داراي انديشه پاكي هستند كه به ارث رسيده از افكار بلند بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) مي باشد. انديشه اي كه به پيروي از فريادگر حق در دوران ظلمت ستمشاهي و در كنار ساير اقشار جامعه نقش تاثيرگذاري در پيروزي انقلاب داشت و با تسخير لانه جاسوسي آمريكا توانست به اوج عظمت خود دست يابد. متاسفانه انجمنهاي اسلامي از ابتداي فعاليت خود با مقاومت مسئولان دانشگاهها مواجه شدند.
اين مقاومت از آنرو صورت مي گرفت كه انجمنها نمايندگان دانشجويان و مستقل از مديريت بودند، اما مديريت دانشگاهها قصد دخالت و نفوذ در تصميمات و اراده انجمنهاي اسلامي را داشتند. در چند روز اخير نمونه آنچه در گذشته اتفاق افتاده بودند مجدد به وقوع پيوستند. دخالت مسئولان دانشگاهها در انتخابات انجمنهاي اسلامي و رد آنها، تلاش در جهت انحلال انجمنهاي اسلامي موجود و تاسيس انجمنهاي اسلامي جديد به نام دانشجويان، توقيف تدريجي و ايجاد محدوديت در انتشار نشريات دانشجويي وابسته به انجمنها و مستقل از آنها به بهانه عضويت دست اندركاران نشريات در انجمنهاي اسلامي و ايجاد محدوديت در نحوه پوشش دانشجويان.
مجمع اعتدالگرايان شمال اعتقاد دارد اين گونه برخوردها دور از شان محيطهاي دانشگاهي هستند و در جهت تضعيف انجمنهاي اسلامي و بسته شدن فضاي نقد در دانشگاهها صورت مي گيرند كه در نتيجه دانشگاهها را به سمت تك صدايي هدايت مي كنند. اينگونه صداها هم بيشتر توسط مسئولان و نزديكان آنها بيان مي شوند كه خواست و اراده جمعي دانشجويان در آنها جايي ندارد. رعايت چارچوب قانوني در بيان انديشه دانشجويان و تحمل مسئولان در شنيدن آنها مي تواند جامعه را به تحرك و شكوفايي درآورد و از روزمرگي برهاند.
البته نقد بايد سازنده، آگاهانه و به دور از تخريب باشد. لازمه نقد و نقدپذيري رعايت كردن جانب انصاف و در نظر گرفتن واقعيتهاست. دانشجويان به عنوان طبقه اي از قشر روشنفكر جامعه، از ابتدا در كانون توجهات گروههاي سياسي قرار داشتند. خاصيت اين جنبش راديكال بودن آن است و اين خصلت موجب شده تا در زمانهاي مختلف آسيبهاي جدي به آن وارد شود.
پس جنبش دانشجويي بايد از افكار راديكاليسم كه بيشتر توسط نيروهاي خارج از اين جنبش به آن تحميل مي شوند فاصله بگيرد تا بتواند براساس واقعيت تصميمگيري كند. مسئولان بايد با تقويت روحيه نقدپذيري زمينه ايجاد نقد سازنده را در دانشگاهها فراهم كنند و اجازه دهند دانشجويان به تضارب افكار و انديشه هاي خود بپردازند. متاسفانه نگاه موجود به جنبش دانشجويي شايسته شان آن نيست. اين نگاه ناشي از برخي افكار تنگ نظرانه است كه تحمل شنيدن هيچگونه نقدي را ندارند.
به طور قطع دانشجو به مرحله اي از درك و شعور رسيده كه بتواند با تشخيص صحيح، رنگ لباس خود را انتخاب كند. دغدغه مسئولان در اين رابطه فقط حفظ شان دانشجو به عنوان كسي است كه در آينده سكاندار هدايت كشور مي باشد، اما غافل از آنكه چنين برخوردهايي جنبش دانشجويي را به واكنش منفي وامي دارد. اين در حالي است كه دكتر \"محمود احمدي نژاد\"، رييس جمهور، مسئولان را از ايجاد هرگونه محدوديت در انتخاب رنگ لباس دانشجويان برحذر داشتند.
بنابراين لازم است هم مسئولان و هم دانشجويان با در نظر گرفتن شرايط جامعه به انتخابي آگاهانه دست زنند تا زمينه براي سوء استفاده هاي ديگران فراهم نشود. مجمع اعتدالگرايان شمال با همكاري تعدادي از دانشجويان و فارغ التحصيلان استانهاي گيلان، گلستان و مازندران روز هفتم خرداد ماه 86 با هدف نقد حاكميت، حضور در قدرت، تقويت ارتباط با جامعه، انسجام بين تشكلهاي دانشجويي، تقويت حس تاثيرگذاري در قشر دانشجو و فارغ التحصيل، ايجاد تفاهم متقابل بين دانشجويان و فارغ التحصيلان و مسئولان براي دستيابي به حقوق قانوني طرفين، معرفي مديران كارآمد، حمايت از نامزدي افراد در انتخابات و تعامل با نيروها و تشكلهاي ميانه رو اصلاح طلب و اصولگرا و با شعار اعتدال، عدالتخواهي و قانونمداري اعلام موجوديت كرد.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.185 seconds.