.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
اختصاصی شمال نیوز:
درنشست نمايندگان احزاب با استاندار مازندران چه گذشت
استاندار با ذكر سخنان آيت الله جوادي آملي كه حركت شهيد نواب صفوي و امام خميني (ره) را متاثر از بحث مشروطه مشروعه شيخ شهيد فضل الله نوري تحليل مي كرد ابراز داشت كه در طول تاريخ در هر حركت انقلاب يا مازندران و مازندراني به عنوان محور حركت بوده اند و يا افراد بسيار موثري در رده هاي بالاي ا


اختصاصی شمال نیوز/ معاونت جديد سياسي امنيتي استاندار مازندران در يك حركت مثبت اقدام به برگزاري يك نشست اوليه با نمايندگان احزاب و تشكل هاي قانوني ثبت شده در استان نمود. اين جلسه با حضور استاندار، معاون و مديركل سياسي استانداري در محل سالن جلسات استانداري تشكيل شد.

مديركل سياسي استانداري در بدو شروع اعلام نمود هم اكنون حدود 49 حزب و تشكل سياسي ثبت شده در سطح استان داريم كه تنها يك حزب به صورت مستقل در شهرستان آمل ثبت شده است و بقيه نمايندگان احزاب و دستجات كشوري در استان يا شهرستان ها هستند.
وي اعلام داشت يكي از كارهايي كه بايد انجام شود تشكيل خانه احزاب استان است كه مطابق قانون بايد حداقل 15 حزب و تشكل سياسي غير هم نام وجود داشته باشد تا اين مهم حاصل شود. هم اكنون 14 حزب يا تشكل غير هم نام موجود است و اگر يك مورد ديگر به وجود بيايد به صورت قانوني مي توان خانه احزاب را راه اندازي كرد.

معاون تازه آغاز به كار كرده استانداري نيز در توضيحات خود ضمن ابراز خوشحالي از معاضدت و هم فكري با احزاب اين نشست را يك شروع براي آينده اي پر رنگ تر و تاثير گذار تر عنوان كرد و اظهار داشت كه درصدد بهره گيري از افكار، عقايد و تجربيات احزاب در اداره امور استان مي باشد.

وي عنوان داشت كه قصد احياء ماموريت ها و فعاليت هاي معاونت سياسي امنيتي استان است و از احزاب به عنوان چرخ دنده دموكراسي در كشور ياد كرد كه بدون وجود آنها بحث پيشرفت و توسعه استان كند خواهد شد.

وي ضمن اشاره به فرمايشان مقام معظم رهبري در مورد نسل چهارم انقلاب عنوان داشت رهبري گفتمان اين نسل را گفتمان عدالت و پيشرفت اعلام نمود و بايد با اتكاء به احزاب بتوانيم اين گفتمان را عملياتي كنيم.

اين گفتمان نياز دارد كه جذب حداكثري و دفع حداقلي را مشي كاري خود قرار دهيم چنانكه در انتخابات رياست جمهوري اين اتفاق افتاد. جامعه ما بايد جامعه چند صدايي توام با نقد باشد. بدون وجود نقد جامعه به قهقرا خواهد رفت و به همين دليل وجود ناقد بسيار ارزشمند است.

استاندار مازندران نيز در ادامه اين هم انديشي ابراز داشت بر اساس قانون ما بايد موقعيت احزاب را تقويت كنيم و از همفكري و ابتكارات و تجربيات احزاب بهره برداري نمائيم. شرط اصلي و اساسي در اين است كه ما اظهار نظر كنيم نه اينكه توقع اعمال نظر داشته باشيم. برخي به غلط فكر مي كنند كه به دنبال ابراز و اظهار نظر بايد اعمال نظر هم بكنند. اعمال نظر مربوط به مسئولان اجرايي است و احزاب و نخبگان بايد در امور اظهار نظر مفيد و سازنده داشته باشند.

وي اظهار داشت كه انتصاب معاون جديد سياسي و امنيتي استان در اوائل بهمن ماه صورت گرفت و اين هم انديشي با احزاب هم در اواخر همين ماه تشكيل شد و اين نشان مي دهد كه ايشان به اين هم افزايي فكري اعتقاد دارند. اين معاونت به اين دليل مهمترين و موثرترين معاونت استانداري است كه بحث امنيت را علاوه بر بحث سياسي با خود به همراه دارد. امنيت اساسي ترين نياز جامعه ما است و به همين دليل تمام فعاليت هايي كه مخل و مخدوش كننده امنيت در جامعه نباشد مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه مقرر شد يك نماينده از هر حزب يا تشكل به مدت 5 دقيقه مسائل مورد نظر خود را بيان نمايد. قرعه شروع به نام دكتر رنجبر افتاد كه به عنوان رئيس حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي استان به همراه دبير اين حزب در استان در جلسه حضور داشتند.

دكتر رنجبر ضمن معرفي خود و عرض تبريك به استاندار مازندران به خاطر برگزاري اين هم انديشي و شروع بسيار خوب براي معاونت جديد سياسي استانداري اين مسئله را طليعه اي نيكو براي ورود به فضايي مثبت در آينده سياسي استان دانست. وي نقش احزاب در جامعه را انكار ناشدني دانست و ضرورت وجود آنها را متذكر شد.

وي ابراز داشت مردم ما از احزاب برانداز و مزاحم در جمهوري اسلامي دل خوشي ندارند و علت اساسي تنفري كه در مردم وجود دارد به دليل شروع بد احزاب در جامعه ايران است كه با فعاليت هاي فراماسونري و جاسوسي و به صورت وابسته شروع شد و همواره به مردم ما ضربه زده و در خدمت اجانب بوده اند.

وي اعتقاد دارد كه احزاب در جمهوري اسلامي الزاماً بايد داراي بار ايدئولوژيك آنهم صرفاً اسلامي باشند و حساب احزاب برانداز و گروهك هاي معاند نظام چه به صورت سازماندهي شده و چه به صورت عناصر منفرد و نفوذي را بايد از حساب احزابي كه به قصد خدمت با دستاني خالي به ميدان مي آيند جدا دانست و نبايد همه را با يك چوب راند.

احزاب خادم بايد جايگاه والايي در نظام و مردم داشته باشند. يكي از اين احزاب كه اگر عناصر اصلي آن با اداره امور نظام درگير نبودند، مي توانست خدمات بسيار بزرگي را به نظام داشته باشد، حزب جمهوري اسلامي بود كه به دليل تراكم كاري فوق العاده شديد براي مسئولان طراز اول آن و عدم امكان حضور مستمر براي اداره صحيح آن در آينده، فعاليت هاي آن متوقف شد. ولي در همان اندك زمان حضور جدي خود، خدمات بسيار ارزشمندي را به انقلاب و نظام ارائه داد.

وي اظهار داشت كه احزاب نبايد به خود اجازه دهند نظام، قانون اساسي و رهبري نظام را به زير سوال ببرند. اين ها خط قرمزهاي ما هستند و در راس اين خط قرمزها منافع اسلام و تشيع قرار دارد. احزاب مي توانند سياست ها و سياستگذاري هاي دولت جمهوري اسلامي را بر اساس ديدگاه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود نقد كنند.

وي عنوان داشت كه فضا سازي رسانه اي بر عليه احزاب خادم به ضرر جمهوري اسلامي خواهد بود و راه توسعه و رشد آن را سد خواهد كرد. از آنجا كه احزاب از ميان نخبگان يارگيري مي كنند بنابراين محدود كردن احزاب به معني محدود كردن نخبگان خواهد بود.

رنجبر در ادامه گفت: اداره كردن حزب با مخارج بسيار زيادي همراه خواهد بود و نمي توان با اتكاء به منابع غير دولتي و درآمدهاي اندك اعضاء، آن را به خوبي و به صورت فعال اداره نمود. منابع مالي يكي از موانع اصلي رشد احزاب است. سود حضور احزاب خادم در جامعه مستقيماً به جمهوري اسلامي مي رسد لذا بايد همانند همه نهادهاي سودمند بر روي آنها نيز سرمايه گذاري انجام شود.

البته اين به معني تلاش براي وابسته كردن يا دولتي كردن احزاب نبايد تلقي شود. در لايه استاني احزاب بايد كاركردها و سياستگذاري هاي نماينده دولت در استان را نقد كنند و نبايد فضاي رعب براي ناقد به وجود بيايد. قصد ما حمايت از مسئولان خوب و هدايت مسئولان متوسط و جايگزيني مسئولان ضعيف يا بي توجه است.

يكي از مسئوليت هاي احزاب ارائه برنامه هايي براي اداره بهينه امور درنظام است. نقد برنامه ها و تلاش براي عملياتي كردن اهداف استراتژيك احزاب، كار عمده يك حزب سياسي است.

ما به عنوان حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي اعتقاد داريم كه برنامه هاي چهار ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي بايد در جهت دستيابي به اهداف چشم انداز توسعه كشور طراحي شود و دولت نيز موظف به اجراي برنامه باشد.

تخطي از چارچوب برنامه ها يعني تخطي از اهداف چشم انداز و احزاب بايد در برابر اراده دولت براي دور زدن برنامه ها مقاومت نشان دهند. يكي از اهداف احزاب حضور موثرتر در مجلس قانونگذاري و دولت براي تاثير گذاري بيشتر است. دستيابي به اين مهم نيز نياز به تلطيف و آماده سازي فضاي سياسي لازم و رقابت عادلانه براي گزينش اصلح مي باشد.

پس از سخنان دكتر رنجبر نوبت به آقاي دريابيگي نماينده خانه كارگر رسيد. وي در سخنان خود جايگاه خانه كارگر و سابقه فعاليت آن را اعلام داشت و اعلام داشت خانه كارگر در تمام انتخابات از اول انقلاب با جمهوري اسلامي همكاري موثر داشته و بيش از 8000 كارگر عضو خانه كارگر نقش موثري در برگزاري انتخابات مختلف ايفا نمودند. با وجود اين دود خصوصي سازي فقط به چشم كارگران رفته و تعداد زيادي از آنها را بيكار ساخته است. اين تشكيلات در درجه اول يك تشكل صنفي است و تمايل اساسي براي ورود به كارهاي سياسي را ندارد ولي بر حسب ضرورت وارد آن شده و به مسئولان كمك مي كند.

سپس آقاي آقاجان پور مسئول جامعه اسلامي معلمان بندپي بابل به نمايندگي از جامعه اسلامي معلمان استان هم در سخنان خود به حضور پر رنگ در انتخابات و تشويق مردم و مسئولان براي شركت در انتخابات اشاره كرد و با توجه به عملكرد احزاب مختلف در انتخابات خواستار توضيح از آنها شد. ايشان برخورد برخي از كانديداها و طرفداران آنها در بعد از انتخابات را برخورد شايسته اي ندانسته و با اشاره به نامه تشكر رهبري از بصيرت مردم در شركت در همايش ملي 9 آذر و 22 بهمن خواهان بازگشت آنها از مسير اشتباه شد.
آقاي معافي به عنوان مسئول دفتر سياسي حزب موتلفه استان اظهار داشت كه بحث اساسي در نگاه و گفتمان عدالت و پيشرفت است كه رهبري معظم در سفر كردستان آن را عنوان فرمودند. ايشان مردم و نيروهاي انساني را به عنوان سرمايه هاي اجتماعي (Social Capital) ذكر كرده و اعتقاد داشتند كه بايد احزاب در جامعه تقويت شوند ولي به شرط اينكه نقش مثبت ايفا كرده و منافع جمهوري اسلامي و حمايت از رهبري را پيشه خود سازند.

وي با اشاره به نظريات ابراز شده در كنفرانسي در يكي از كشورهاي اروپايي عنوان نمود كه در اين كنفرانس بررسي كردند و با مثالهايي از كشورهاي جهان سوم و مقايشه آنها با كشورهاي پيشرفته اينگونه تبليغ نمودند كه دين عامل عقب ماندگي اين كشورها است و نتيجه گرفتند كه براي ايجاد پيشرفت و توسعه در اين كشورها بايد حضور دين در سرنوشت مردم و حكومت محدود شود.

بر همين اساس بحث سكولار كردن حكومت ها به جاي تئوكراسي را مطرح كردند و بر اساس آن برنامه ريزي مي كنند. بايد ديد برنامه هاي بعدي آنها براي ساير انتخابات در آينده چيست. در انتخابات قبلي آنها به دنبال بحث انقلاب مخملي با ادعاي تقلب در انتخابات بودند كه مشغوليت هاي زيادي را ايجاد كرد. آنها به اين نتيجه رسيدند ديگر نمي توان با براندازي جمهوري اسلامي را ساقط كرد ولي مي توان با ايجاد تاخير در پيشرفت تا جاي ممكن آن را عقب نگهداشت. احتمال مي رود پروژه هاي تقلب دو و سه و ... در راه باشد و ممكن است با سرمايه گذاري در انتخابات شوراي شهر و روستا كه كنترل شوراي نگهبان در آنجاها ضعيف تر است مشكلات جديدي را ايجاد كنند.

يكي از بانوان به نمايندگي از جامعه زينب كه خود را همشهري استاندار معرفي نمود، ابراز داشت اين جامعه در استان هاي ديگر كارهاي بزرگي را انجام داده و ما از ديدن وضعيت نابهنجار جوانان و بيكاري آنها رنج مي بريم. تعداد بسيار زياد جوانان معتاد به انواع مواد مخدر يك مصيبت براي شهرستان ما است و بزرگترين مشكل براي فعاليت ما هم اكنون داشتن يك مكان براي فعاليت است. ايشان اعلام كردند كه جامعه زينب در راه احقاق حقوق بانوان فعاليت مي كند.

سه نفر ديگر از اعضاء جامعه اسلامي معلمان از شهرستان هاي ديگر استان (جويبار و نور) هم در راستاي ساير سخنرانان نظرات خويش را ابراز نمودند و بحث آسيب شناسي احزاب در استان و اصل آسيب شناسي استان را به عنوان كارهاي ضروري در آينده اعلام نموده و اعتقاد اشتند كه حذف نقد يعني خودكشي پنهان سياسي.

آقاي صفرزاده به عنوان نماينده تنها حزب استاني به نام حزب اتحاد ملي از آمل نيز طي سخنان خويش اظهار داشتند اين حزب در تشكيلات احزاب كشوري عضو مي باشد و تا كنون سفرهاي خارجي زيادي به كشورهاي شرق آسيا داشته و مفهوم و نوع فعاليت احزاب (Party) هاي آن كشورها با ما كلاً متفاوت است. نقش احزاب در اين كشورها بسيار پر رنگ است و به صورت دولت در سايه عمل مي كنند.

آقاي شمسي پور كه به عنوان نماينده حزب مردمسالاري دعوت شده بود اظهار داشت كه من سال ها است كه با اين حزب رابطه اي نداشته و به عنوان يك فرد مستقل براي عرض تبريك و تشويق به برگزاري اين چنين جلساتي آمده ام. وي كلاً عملكرد احزاب در مازندران را بسيار ضعيف اعلام نمود و خواهان تشكيل خانه احزاب و تقويت نقش احزاب در انتخاب نيروها و معرفي آنها براي مناصب استاني و شهرستان ها شد كه اين امر مورد تائيد همه نمايندگان احزاب بوده است.

معافی مسئول سیاسی حزب موتله استان در خصوص رويکردهای حزب موتلفه و شرایط ویژه کشور با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري
گفت: مقام معظم رهبری در فرازی طی یک سخنرانی درسال 87 در آنهم درسفری که به استان کردستان داشتند در جمع مردم سنندج فرمودند :
وي افزود: حکومت اسلامی ولو دریک جزیریه کوچک اگر تاسیس گردد از هزاران کتاب و تالیفات و سخنرانی بهتر است .
وي ادامه داد: حال اگر حکومت تاسیس گردید ، اما بعد از مدت زمانی کوتاهی فرو پاشید ، آبروی اسلام رفته است وچنانچه تاسیس نمیگردید، بهتر بود .
معافي افزود: در مرحله سوم فرمودند اگر حکومت اسلامی تشکیل شود و فرو هم نپاشدکه نپاشید ، اما خبری از پیشرفت نبود ، این حکومت بی فایده است و برای آبروی اسلام ضرر دارد .
گفتنی است نوروز سال 88 مقام معظم رهبری در مشهد مقدس گفتمان دهه چهارم انقلاب را بنام (عدالت و پیشرفت)نامیدند .


مينافر دبیر حزب موتلفه استان به عنوان آخرين نفر ضمن ابراز خوشحالي اعلام داشت كه اين جلسات بايد مستمراً و به طور مرتب تشكيل شود و اين مباحث خوب و هم انديشي جالب بايد نداوم ژيدا كند. وي اعلام كرد كه حزب موتلفه در بيش از 7 شهرستان تشكيلات و دفتر رسمي ثبت شده دارد و در چند شهرستان ديگر نيز داراي دفتر و تشكيلات در حال تكميل مي باشد.

وي اعلام داشت بنا به دستور امام راحل اين حزب در زمان تشكيل حزب جمهوري اسلامي به صورت كامل به آن حزب پيوست و با حفظ همان ساختار تشكيلاتي به طور كامل در زمان تعطيلي آن فعاليت مجدد خود را به طور مستقل ادامه داد. وي ضمن تائيد همه ديدگاههاي مطرح شده در جهت تقويت بنيادهاي انقلابي و منافع نظام و مواضع رهبري خواهان تسريع در تشكيل خانه احزاب شد و اصل مشاورت با احزاب در نصب نيروها براي همه دستگاهها را مورد پذيرش دانسته و اظهار داشت كه راه تقويت نقش احزاب از اين مسير عملي خواهد شد.

آنگاه آقاي استاندار در سخنان انتهايي جلسه ضمن ابراز خوشحالي از سخناني كه در جلسه اظهار شد اعلام كرد كه تا حل شدن مشكل قانوني تشكيل خانه احزاب آقاي ابراهيمي معاون سياسي استانداري مكاني را براي فعاليت احزاب در نظر بگيرند.

وي با ذكر سخنان آيت الله جوادي آملي كه حركت شهيد نواب صفوي و امام خميني (ره) را متاثر از بحث مشروطه مشروعه شيخ شهيد فضل الله نوري تحليل مي كرد ابراز داشت كه در طول تاريخ در هر حركت انقلاب يا مازندران و مازندراني به عنوان محور حركت بوده اند و يا افراد بسيار موثري در رده هاي بالاي اين حركت ها از مازندران وجود داشت. به همين دليل بحث سرمايه هاي اجتماعي و نيروهاي انساني ارزشمند مازندران يك بحث جدي است.

استاندار مازندران با ذكر يك خاطره از ابتداي انقلاب در مسجد جامع چالوس از حضور حتي حزب توده در بحث ها نظري و پخش جزواتي تحت عنوان خط امام از ديدگاه حزب توده عنوان داشت حتي در اين حزب هم نقش مازندراني ها برجسته ترين نقش بوده است (دبيركل و تئوريسين اين حزب از مازندران بودند).

وي ابراز داشت مسئله بيكاري در استان يك امر جدي است و بنا برآنچه برخی دوستان به درستي فرمودند بايد براي برون رفت از اين مسائل برنامه داشت. احزاب بايد براي اين مسائل با هم افزايي فكري برنامه تدوين كنند و آنهم براي استان چون ما در استان فعاليت مي كنيم و برنامه هاي كشور به درد كار در استان نمي خورد. به همين علت براي شروع كار پيشنهاد مي كنم برروي مسئله تدوين سند فرهنگي سفر سوم هيات دولت به مازندران به عنوان اولين مورد كار بكنيد و نتيجه آن را به ما منعكس نمائيد.

من با وجود اينكه مي دانم انتقاد از مديران زير مجموعه استانداري و دستگاههاي ديگر به طور غير مستقيم انتقاد از استاندار است و نشان دهنده اين است كه من در آنجا ضعيف عمل كرده ام ولي از اين مسئله استقبال مي كنم و به شرط رعايت حرمت افراد و با نيت خيرخواهانه و اصلاح امور نقش احزاب را در اين مسئله مثبت نلقي مي كنم.

استاندار در پايان ضمن تشكر از نمايندگان احزاب و ابراز نظرات اعلام داشت اين جلسات در آينده با اعلام دستور كار ادامه خواهد يافت.

این جلسه بدون حضور خبرنگاران برگزار گردید جای خالی آنان محسوس بوده است.

پایان بخش این مراسم ضیافت شامی بود که از طرف مهندس طاهایی استاندار مازندران تدارک دیده شد.استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

دادمان 30 بهمن 1388
1-الحمدلله به تعداد كافي از موتلفه حضور داشتند.
2- آقاي ابراهيمي هم اگر يكبار ديگر بشمارد متوجه ميشود كه كمي بيشتر از 1 حزب لازم است تا 15 تا بشود .البته ايرادي ندارد كه موتلفه را 4 تا بشماريم.
3- همينكه اون آقا جرات كرد بگه كه يه روزي عضو مردمسالاري بوده ، اوج فضاي تضارب و آزادي جلسه را نشان داد.
4- چه لزومي داره كه خبرنگارا همه جا باشند و حرف در بيارن و ....

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.08 seconds.