.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
مدیریت ریسک در مدیریت شهری و نقش آن در شهرداری
عبدالله سعیدی کیاسری "
مدیریت ریسک در مدیریت شهری و نقش آن در شهرداری

شمال نیوز: در دھه ھای اخیر با افزایش جمعیت و رشد شھرنشینی در شھرھا، اندیشه تامین خدمات و زیرساخت ھای شھری بر مدیران شھری آشکار شده و بعد از مرحله تدوین و تھیه طرح ھای شھری، پروژه ھا در مقیاس ھای مختلف در گستره شھر به اجرا در می آیند. 

 

پروژه ھای شھری به سبب پیچیدگی و منحصر به فرد بودن در مرحله اجرائی و در موقعیت مکانی در مناطق مسکونی و پرتردد شھری اجرا می شوند که تاثیراتی ژرف بر شھر و شھروندان (چه در شعاع عملکردی و چه فیزیکی خود) گذاشته و ھمچنین مسائل و مشکلات فراوانی را برای آنھا ایجاد می کنند .

 

بدون تردید این مشکلات  نظیر تغییر مسیر و بارگذاری ترافیکی در سایر مسیرھا، اتلاف زمان شھروندان، ایجاد آلودگی ھای صوتی، زیست محیطی و بصری و ھزینه ھای تحمیل شده به شھر و شھروندان که ھمه شھروندان، چه آنھایی که در نزدیکی احداث پروژه زندگی می کنند و چه آنھایی که به ھر طریقی با آن نواحی در ارتباط بوده اند را متضرر می کند. 

 

شھرداری ھا به عنوان مھم ترین نھاد متولی مدیریت شھری، وظیفه تامین زیرساخت ھا و بھبود شرایط زندگی شھروندان را به عھده دارند که دستیابی به این اھداف با منابع و درآمدھای محدود و ناپایدار شھرداری ھا امکان پذیر نیست.

 

 یکی از راھکارھای این مسئله توجه به مشارکت عمومی-خصوصی وجذب منابع دولتی در طرح ھا و پروژه ھای توسعه شھری است .

 

"دانش آموخته دکتری مدیریت شهری

 


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.017 seconds.