.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

آخرین عناوین
*حقوق شهروندی محیط زیست و فرهنگ*

شمال نیوز: اهمیت وجود فضاهای سبز در ارتقای کیفیت زندگی شهری و حفظ محیط زیست امری بدیهی و آشکار بوده و در پیشرفت سیمای شهری و فضای کالبدی آن نیز به عنوان یکی از ارکان مهم و اصلی قلمداد می شود . فاصله نسبتاً زیاد سرانه این فضا در بسیاری از شهرهای کشور با استاندارد جهانی، یکی از مواردی است که دغدغه بسیاری از شهروندان محترم و مسئولین خدوم کشور می باشد . فضای سبز شهری و مدیریت شهری هر دو تاثیر مستقیم روی یکدیگر دارند به طوری که می‌توان گفت فضای سبز شهری بدون مدیریت فعال و پایدار شهری عملکرد و کارکرد مطلوبی نخواهد داشت.

مطالعه زندگی رسول اکرم (ص)  کاملاً مبین این است که ایشان از تمامی علم مربوط به فرایند طبیعت و محیط زیست برخوردار بوده و از تمامی ارتباطات میان موجودات در اکوسیستم و طبیعت و محیط زیست آگاه بودند و آن را نه تنها فاقد شعور نمی دانستند ، بلکه چنانچه در سوره فصلت آیه ۵۳ محیط زیست و طبیعت دارای شعور و از نشانه ها و آیات الهی شمرده می شود، همچنین فرموده‌اند نزد من شکستن شاخه ای از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است ؛ با توجه به روش و سیره پیامبر اکرم (ص) اگر و تنها اگر زندگی پیامبر گرانقدر مان الگوی زندگی مسئولان و مردم باشد تخریب طبیعت و رخدادهای مشابه بعید به نظر می رسد .

پهنه شهر ناگزیر بخشی تغییر یافته از محیط زیست طبیعی است و با گسترش سریع شهرها و در نتیجه رشد جمعیت شهری و همچنین محدود بودن پوشش گیاهی طبیعی در شهرها ، مناطق مسکونی شهری به تدریج تحت سلطه محیط هایی قرار می گیرند که دارای تراکم جمعیت بالا و تراکم فضای سبز کم هستند . به طور خاص مناطق سبز مناطق مسکونی شهری کاهش یافته و مستقیماً منجر به شیوع سکونت های انسانی شهری و نابرابری و ناهنجاری محیطی می شود و منظر حقوق شهروندی را زیر سوال می‌برد .

بنابراین ما فضاهای سبز در مناطق مسکونی ، که همان خدمات مختلف اکوسیستم فرهنگی (CES) Cultural Ecosystem Services را ارائه می دهیم که با افزایش دفعات مراجعه ساکنان به فضای سبز محل سکونتشان به سلامت جسم و روح آنان کمک می کند . این موجب می گردد کمبود پارک های مجاور با وجود فضای سبز در محل زندگی ساکنان جبران شده و باعث بهبود رفاه ساکنان شهری شود که از فضای سبزی که خود ایجاد نموده اند لذت ببرند ؛ بنابراین به لحاظ فرهنگی موجب تقدیر زیبایی‌شناختی و تامین نیازهای معنوی به ویژه تعلق اجتماعی ، هویت گروهی و ادغام اجتماعی ، بالا بردن نشاط اجتماعی و فرصت برقراری ارتباط با همسایگان ، رضایت ساکنان از محیط فیزیکی اطرافشان گشته و از بین بردن فشار روحی و کامیابی اجتماعی برای شهروندان را فراهم می کند ؛ در واقع موارد صدرالذکر نتیجه خدمات اکوسیستم در یک فضای سبز شهری می باشد .

ساکنان شهری در سراسر جهان تمایل به تماس با طبیعت و یکدیگر را دارند ، از جمله محیط های جذاب ، مناطق تفریحی و بازی ، حریم خصوصی ، نقش های فعال در طراحی جامعه را داشته و احساس هویت در آن ایجاد کرده و بین سلامت انسان و فضای سبز شهری رابطه مثبت به وجود می‌آورد .

فضاهای سبز شهری دو قسمت می باشد :

۱_ شامل فضای سبز مصنوعی ، مانند پارک های سبز کنار جاده ، فضای سبز مسکونی و پارکهای شهری و ....

۲_ فضای سبز طبیعی ، شامل مناطق جنگلی طبیعی و اکوسیستم طبیعی تالاب ها و ..... می باشند .

درک اینکه زمین و محیط زیست میراث مشترک انسان ها و نسل هایی است که در آینده در آن پای خواهند نهاد بسیار حیاتی می باشد و تفهیم مفاهیم نوینی چون شهروند جهانی ، شهروند اکولوژیست بازتاب توجه عمیق انسان مسئولیت‌پذیر به محیط زندگی خود است؛ لذا حفظ محیط زیست شهری و حتی غیر شهری منجر به داشتن زندگی اخلاق مدارانه و مسئولانه می‌گردد .

فرهنگ عامل اصلی و نیروی محرک توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است، که باعث متمایز کردن جامعه ای نسبت به جامعه دیگر می‌شود . این نکته حائز اهمیت است که توسعه فرهنگی نسبت به توسعه اجتماعی سیاسی و اقتصادی از وسعت بیشتری برخوردار است ، به طوریکه جامعه شناسان معتقدند پویایی در فرهنگ جامعه منجر به پیشرفت و توسعه در تمامی زمینه ها می شود .

ما شهروند هستیم نه مصرف‌کننده ؛ محیط ما نیاز به ترجیح شهروند دارد نه فقط ترجیحات مصرف کننده ؛ محیط زیست و زمین غیر از قیمت ، عزت هم دارد . لذا استفاده از ساز و کارهای آموزشی و حمایتی برای توجه شهروندان به موضوعات اصلی محیط زیست و غنی نمودن توسعه پایدار شهری که شامل موارد ذیل است ، ضروری است .

۱_ توجه به استفاده از منابع تجدید پذیر مانند انرژی خورشید ، باد و آب

۲_ توجه به نسل های آینده

۳ _توجه به محیط زیست ، کاهش آلودگی ، چرخه های محیط زیستی و اکوسیستم .

مطالعات متعدد دانشمندان در برخی از شهرهای بزرگ یا کوچک جهان نشان داده که سه مورد اشاره شده تاثیرات قابل توجهی بر رضایت شهروندان از محیط زندگی خود از جنبه های محیط فیزیکی و طبیعی ، روابط محله ، اقتصادی ، حمل و نقل مناسب ، بهداشت محیط ، حفظ میراث فرهنگی ، امنیت شهری ، سیستم آموزشی ، پوشش گیاهی ، کاهش قابل توجه  هزینه‌های آب و برق و گاز ، فضاهای فعالیت عمومی ، مدیریت ، زیرساخت‌ها ، راحتی امکانات و محیط های فرهنگی مذهبی(معنوی) اجتماعی دارد .

همه موارد صدرالذکر شکل اصلی جلوگیری از آلودگی هوا میباشد و شهر و شهروندان ما را از گزند مشکلی که برخی از شهرهای کشور از آلاینده ها ، اعم از جامد ، مایع ، گاز و پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز بو و صدای هوای آزاد که به صورت طبیعی یا ساخت انسان می باشد، در امان می دارد .تمام موارد ذکر شده در واقع به نوعی تحلیل بخشی از فرمایشات ذیل میباشد :

مقام معظم رهبری می‌فرمایند :

نادیده‌گرفتن محیط طبیعی زیست انسان ، نتیجه طغیان ، خودبینی و خودخواهی در مقابل طبیعت است و اینکه برای ما مسئله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی ، مسئله‌ای تجملاتی و درجه دو نیست ؛ یک مسئله حیاتی است .

بر این اساس به موجب اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک و طبق مواد ۱۱ ، ۲۴ ، ۲۷ این اصل ، معاون استاندار ، مدیرکل محیط زیست استان ، مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار شهرستان برای رسیدن به اهداف این قانون مکلفند طی یک کمیسیونی نسبت به اجرای خلاصه موارد پیشنهادی صدرالذکر که به نوعی هم صدایی همدلی خدمت صادقانه به شهروندان محترم می باشد اقدام نمایند و یا اینکه بر پایه اصل ۱۰۱ قانون اساسی اینگونه طرح های موثر در شورای عالی استانها که مرکب از نمایندگان شوراهای استان می باشند مطرح و بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی و شورای عالی استان ها حق دارد طرح های فوق و موارد مرتبط را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی تامین شده و در نتیجه موجب کمک به بهبود عملکرد مدیریت شهری که ارتباط مستقیم با ارتقای آثار اجتماعی ، فرهنگی و روانی شهر دارد اقدام نمایند.

ارادتمند محمد رضا روحی


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

مطالب پیشنهادی از سراسر وب


ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.038 seconds.