.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 

6 خرداد انتخاب اعضاي هيأت رئيسه مجلس

انتخاب اعضاي هيأت رئيسه مجلس در دستور كار روز چهارشنبه مورخ 6 خرداد ماه 88 مجلس قرار دارد.

به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، مجلس شوراي اسلامي هفته آينده روزهاي يكشنبه، سه‌شنبه و چهار‌شنبه جلسه علني دارد و در اين جلسات رسيدگي به گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص طرح اصلاح تبصره 4 قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 72، طرح تسري تطبق نصاب معاملات شهرداري‌هاي كشور و شهرداري تهران با نصاب‌هاي مذكور در ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 83 و لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي كه هر سه اعاده شده از شوراي نگهبان هستند را در دستور كار دارد.
همچنين گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص طرح الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم و گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در خصوص لايحه جرايم رايانه اي كه هر دو اعاده شده از شوراي نگهبان هستند و گزارش كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي در خصوص لايحه تمديد مهلت اجراي تبصره 2 ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور صوب 1386 كه يك فوريت اين لايحه در جلسه علني مورخ 30 بهمن ماه 87 به تصويب رسيده، از ديگر دستورات هفتگي مجلس است.
گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص آقاي مصطفي كواكبيان از وضعيت صندوق ذخيره ارزي، گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در خصوص لايحه تمديد معافيت مالياتي مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص رد لايحه تمديد ماده 10 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 69 و استثناء آنها از احكام مغاير قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و لايحه اصلاح قانون اصلاح تبصره 1 اصلاحي بند الف ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1380 نيز هفته آينده در مجلس بررسي مي‌شود.
گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص رد لايحه اصلاح ماده 117 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دموكراتيك خلق الجزاير، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد لايحه اجازه پرداخت 50 درصد از حق الوكاله‌هاي وصولي از دعاوي كه دستگاه‌هاي دولتي محكوم له واقع مي‌گردند به كارشناسان حقوقي و كارمندان مؤثر در پيشرفت آن، گزارش كميسيون فرهنگي در خصوص لايحه نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي- تاريخي و گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد رد لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334
- گزارش كميسيون انرژي در مورد لايحه اصلاح ماده 17 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 از ديگر دستورات كاري هفته آتي مجلس است.
همچنين گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص رد لايحه اختصاص ده درصد از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمع آوري حمل و نقل، بازيافت و دفع زباله‌هاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيست محيطي و بهداشتي، گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص لايحه اصلاح ماده 134 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380، گزارش كميسيون عمران در خصوص رد لايحه الحاق يك تبصره به قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف، گزارش كميسيون عمران در مورد لايحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و گزارش اين كميسيون در خصوص رد لايحه تعيين تكليف اراضي تملك شده توسط دستگاه‌هاي دولتي در دستور كار مجلس قرار دارد.
گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص لايحه اصلاح ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، انتخاب سه نفر از اعضاي كميسيون شوراها وامور داخلي كشور و دو نفر از اعضاي كميسيون اصل 90 جهت عضويت در هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به عنوان ناظر بر امر انتخابات شوراها و گزارش كميسيون اجتماعي در خصوص طرح يك فوريتي خدمات رساني به ايثارگران نيز در دستور كار مجلس است.
همچنين انتخاب اعضاي هيأت رئيسه مجلس در دستور كار روز چهارشنبه مورخ 6 خرداد ماه 88 قرار دارد.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.016 seconds.