.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما تا انتخابات
 

یک جا به جایی دیگر در فرمانداران ؛
« حسین منفردی » فرماندار سوادکوه شمالی شد
شمال نیوز : حسین منفردی » که تا صبح امروز به عنوان فرماندار فریدونکنار فعالیت می کرد عصر امروز راهی سوادکوه شمالی می شود تا به عنوان سومین فرماندار این شهرستان جدیدالتاسیس مشغول به فعالیت شود .....
« حسین منفردی » فرماندار سوادکوه شمالی شد

شمال نیوز : همانطور که در خبر شب گذشته « شمال نیوز » آمده بود فرماندار سوادکوه شمالی هم تغییر کرد .

به گزارش شمال نیوز ،  حسین منفردی » که تا صبح امروز به عنوان فرماندار فریدونکنار فعالیت می کرد عصر امروز راهی سوادکوه شمالی می شود تا به عنوان سومین فرماندار این شهرستان جدیدالتاسیس مشغول به فعالیت شود .

مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید سوادکوه‌ شمالی عصر امروز ( سه شنبه )  برگزار می‌شود.

پیش از این محمدرضا منصوریان فرماندار سوادکوه شمالی بود .


ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

نا شناس 18 دي 1396
0
0
پاسخ
علی برکت الله
شیرگاهی 18 دي 1396
1
0
پاسخ
نمی دانیم این منصوریان چه ویژه گی دارد از روزی که فرماندار سوادکوه شمالی تا کنون هرماه گفتند دارد میرود اما او همچنان ماند تاکنون و این معارفه هم که شما پیش بینی نمودید فعلا کنسل شد
نا شناس 19 دي 1396
3
0
پاسخ
آرزوی موفقیت برای فرماندار جدید و ارزوی سلامتی برای آقای منصوریان ک انصافا انسان صبور و شریفی بودند...
محمدرضا 19 دي 1396
7
0
پاسخ
دخالت ادیانی در کار استانداری مانع معارفه فرماندار سوادکوه شمالی شده منتظر می مانیم تا آقای استاندار رو ی حرفهای ووعده های داده شده در خصوص هیچ دخالتی را در انتصابات نمی پذیریم رو عملی کنه
کارمند 19 دي 1396
2
0
پاسخ
هنری این استاندارهم انجام نداد.دخالت نمایندگان مجلس تمامی نداره استاندارجان گزینه های خودت وروکن فرقت بافلاح چیه
جمعی ازنکائی ها 19 دي 1396
10
0
پاسخ
جناب استاندامحترم!!
انتخاب فرمانداردرحیطه اختیارحضرتعالیست ولاغیر!!اماتاجائیکه اطلاع داریم
پرداختن باین موضوع آنهم بصورت بررسی ریزقضایارا حضرتعالی به کارگروهی درمجموعه استانداری محول فرمودید!!که ازقضاهمه این عزیزان درکل چهره های بسیارمتدین ومثبت وهمچنین موردوثوق خاص وعام میباشند!!!
اماجناب استاندارمحترم!!یک نکته راهرگزنبایستی ازآن غافل بمانید!!وآنهم
فشارهای بی حدوحصربرخی ازنمایندگان وائمه جمعه وجماعت محترم میبا
شدکه شخص حضرتعالی درطی همین مدت اندک بادرایت وتجربه بالای تان
این موضوع رامتوجه شده اید!! که این مهم دربعضی ازسخنرانیهاومصاحبه هایتان بدان اشاره ای مستقیم داشتید!!
اماباتوجه به درایت وتجارب گران سنگتان یک نکته ظاهرابنابه مصالحی وهمچنین
اقتضای زمانی یاخودتان صلاح رابرآن دانستیدکه اینگونه شودآن چیزی نبود!!الا اولویت در تغییرمدیران ومعاونان ستادی تان قبل ازتغییرفرمانداران!!! چرا که!جابجائی در این دو پروژه موجب بروز مسائلی بسیارمهم وقابل تامل دراستان خصوصا پیرامون تغییرفرمانداران گردید!!که احساس میشودتابطورویژه باین مو ضوع پرداخته شود!زیرابسیارحائزاهمیت وموجب نگرانی مردم عزیزگردید!
موضوع اینست که قبل ازاجرای پروژه تغییرفرمانداران شنیده هاحاکی ازآن بود که اولویت اول درتغییرات درمجموعه استانداری درحوزه مدیران کل ومعاونین
بوده که بنابدلائلی اجرای آن به تاخیرافتاده تاتغییر درحوزه فرمانداران دراولویت
کاری جنابعالی قرارگیرد!!مجددا معترفیم که تشخیص درچگونگی اجرای امورا
ت صرفا باجنابعالی بوده وهیچ قدرتی هم حق دخالت رانداشته!!
اماجناب استانداربزرگوار!!اهمانطوریکه درابتدای عرائضمان بیان شد موضوع
تغییردرحوزه معاونین ومدیران کل ستادی بعنوان اولین اقدام ازسوی حضرتعا لی درپروژه تغییردرصدراخباروسایر گپ وگفت محافل سیاسی واداری استان
قرارداشت که تاخیرآن تمامی معادلات صاحب نظران سیاسی وحتی برخی از
منفعت طلبان رانیز بهم ریخت!که متاسفانه منفعت طلبان ازین موضوع راضی
تربنظرمیرسند!!چراکه بااین روش راحت تر به هدفشان خواهندرسید!!
امادراین میان برخی ازنمایندگان که کسوت ومیزومنصبشان رامتزلزل احساس
کردن واینروزهاسخت بدنبال تحکم منصب شان هستن سخت بدنبال گماردن
نیروهای مدنظرشان درسمت رئیس ادارات ونهادهای حوزه انتخابیه شان هستن تاازین طریق بتوانند بااجرای خواسته های مهندسی شده اش بتوانند
درچنینش مهره و نیروهای مدنظرموفق بشود!تادرایام انتخابات کارسازباشند!!
نمایندگان مدنظردراین میان باتلاشی وافرسخت بدنبال این هستن تابهرطریق ممکن ضمن رایزنی با کارگروه ویژه انتخاب فرمانداران مستقردراستانداری آنها
رامجاب نمایدتابه شخص موردنظرشان را بعنوان فرماندارجهت شهرستانهای حوزه انتخابیه اش برگزیده رادرمسندفرمانداری بنشاند!!تاخیالش راخت شود!!
ودرعوض هم شنیده هاحکایت ازآن داردکه جناب نماینده قول داده تا تمام تلاش وسعی خودشو بکارببندد که بهرقیمتی شده بزرگواران رادر سمت هایشان ابقا نموده ویادرصورت اصراربه تغییر درپست هاو همچنین مناصبی درخورشان شان دست وپانماید!!لذاازاستاندارمحترم تقاضای هشیاری کامل راداریم.!!
لذانگارنده ضمن احترام بهمه عزیزانیکه بنوعی تلویحادراین مقال ازآنهایادشده اعلام میکنم شخصابه تقوا وزهدوپرهیزگاریشان ایمان داشته وهدف ازدرج این مطالب صرفا بیان اقدامات برخی ازنمایندگان بوده که این مدت بجای رسیدگی به امورات مهم مردم حوزه انتخابیه شان هرروز باپرسه زدن درراهروهاواطاقهای استانداری درپی این هست تاهرجور شده شخص مدنظرش رابعنوان جاده صا
ف کن درپروژه انتخابات آتی از آن بهره برداری کند!!تامنصب ومقامش حفظ شود
وتاسف بارتراینکه هرجائیکه بامقاومت مدیران متعهدروبروبشوددرنهایت تعجب
مسئولان ارشدکشوری آن مدیرمقابلش راکه شخص وزیرباشدرا با استیضاح تهدیدنمودهوایشان رابه چالش میکشد!که اگرفلان مدیررابرکنارنکنی استیضاح
درانتظارتوست!!!
درخاتمه اززحمات همه میران وهمچنین مسئولان خدومیکه تنهادغدغه شان
خدمت بمردم وهمچنین حفظ ارزشهاوهمچنین آرمانهای امام راحل ره وشهدا
بوده صمیمانه تشکرنموده ودست وپای تک تک شان رامیبوسیم وبراین بوسه
افتخارمیکنیم!!الهم اجعل عواقب امورناخیرا
مدیرمحترم سایت وزین شمال نیوز کامنت مطالعه شود.درصورتیکه مفیدوموثر
تشخیص داده شددرج شود

ارسال نظر :
پاسخ به :

نام : پست الکترونیک :
تصویر روبرو را بصورت لاتین وارد نمایید :
 
working();


« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد


سامانه آموزش آنلاین ویندی